Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły:   mgr Edyta Miśkowiec
Wicedyrektor:       mgr Elżbieta Chojdys

Religia:
ks.mgr Bartłomiej Kleszcz
ks.mgr Norbert Sarota

Język polski:
mgr Elżbieta Chojdys
mgr Marta Dziwisz Wojciechowska – wychowawstwo w klasie: IIIC
mgr Ilona Kulak
mgr Iwona Myjak
mgr Katarzyna Wójciak – wychowawstwo w klasie: IIB

Język angielski:
mgr Edyta Dziechciowska- wychowawstwo w klasie: IB
mgr Monika Kosek-Zembura- wychowawstwo w klasie: IIIB
mgr Janina Stelmach

Język francuski:
mgr Beata Matias- Smęt – wychowawstwo w klasie: IIA

Język niemiecki:
mgr Barbara Deja – wychowawstwo w klasie: IA
Sylwia Stelmach

Historia:
mgr Małgorzata Młynarczyk- wychowawstwo w klasie: IIE
mgr Maria Rapacz-Piziak

Matematyka:
mgr Katarzyna Kluszczyńska
mgr inż. Wiesław Lewandowski – wychowawstwo w klasie: IE
mgr Ana Zając – wychowawstwo w klasie: IIIA

Fizyka:
mgr Wiesława Wiatrak – wychowawstwo w klasie: IIIE

Biologia:
mgr Wioletta Antosiewicz-Gacek
mgr Bernarda Szewczyk – wychowawstwo w klasie: IIID

Chemia:
mgr inż. Dorota Knap – wychowawstwo w klasie: IC

Geografia:
mgr Małgorzata Ślaga

Informatyka:
mgr Beata Matias-Smęt
mgr Piotr Urbaniak

WOS:
mgr Adam Łabuda
mgr Małgorzata Młynarczyk

Plastyka:
mgr Anna Stelmaszczyk – wychowawstwo w klasie: IC

Technika:
mgr Piotr Urbaniak

Muzyka:
mgr Mariola Chowaniec

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Piotr Urbaniak

WF:
mgr Anna Budzowska – wychowawstwo w klasie: IIC
mgr Edyta Miśkowiec
mgr Monika Staszyńska
mgr Magdalena Surówka
mgr Michał Talaga – wychowawstwo w klasie: IID

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Edyta Makoś -Siepak

Zajęcia artystyczne:
mgr Anna Stelmaszczyk

Bibliotekarz:
mgr Wioletta Antosiewicz-Gacek

Pedagog szkolny, doradca zawodowy:
mgr Teresa Rapacz