Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

System oceniania – j. niemieckiSystem oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Podziękowanie

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji „Adopcja na Odległość”. Dnia 19 września ze sprzedaży ciasteczek oraz bransoletek udało się nam zebrać kwotę 198 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, który następnie przekaże je do wybranego przez Was przedszkola St. James Pre – School w Manzie (Zambia). Program „Adopcja Na Odległość” zapewnia przede wszystkim biednym lub osieroconym dzieciom możliwość edukacji.  Wpłacane przez ofiarodawców pieniądze są przeznaczone na wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego kształcenie. W niektórych placówkach konieczny jest zakup swetrów, butów, koców czy mundurków szkolnych, w innych żywności i podstawowych środków higieny osobistej. Często niezbędne jest również wspieranie rodziny ucznia. Potrzeby są ogromne, będziemy więc starali się nadal regularnie wspierać wybraną przez nas placówkę.

Uczniowie klas IIIB i IA wraz z wychowawczyniami

Wymagania edukacyjne z fizyki

System oceniania z fizyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

system oceniania z fizyki

wymagania edukacyjne z fizyki klasy I -III

Wymagania edukacyjne – informatyka

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – informatyka

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej