Aktualnie przeglądane category

Zajęcia techniczne

Regulaminy, podstawa programowa, wymagania – edb, zaj.-tech., informatyka

Regulamin pracowni technicznej –wordpdf -regulamin pracowni informatycznej –wordpdf

Podstawa programowa i cele kształcenia:

  • edukacja dla bezpieczeństwa-edb1edb2edb3
  • informatyka-inf1 inf2inf3 
  • zajęcia techniczne-tech1  – tech2

Wymagania edukacyjne – informatykaedukacja dla bezpieczeństwazajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych.

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA z zajęć technicznych

Etap powiatowy BRD – I miejsce


W dniach 14 i 15 kwietnia na terenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej odbyły się 38 eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego. W pierwszym dniu rywalizowały dzieci ze szkół podstawowych, natomiast w drugim gimnazjaliści.Po napisaniu testu pisemnego z wiedzy na temat ruchu drogowego, drużyny sprawdziły swoją wiedzę w praktyce.
Uczniowie musieli przejechać wylosowaną trasę w miasteczku rowerowym, pokonać tor przeszkód, na którym sprawdzili swoje umiejętności techniczne oraz udzielić pierwszej pomocy pozorantom poszkodowanym w wypadku.Po Po podliczeniu wyników najlepszymi drużynami gimnazjum okazali się:

I miejsce – Raba Wyżna

II miejsce – Ponice

III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

Indywidualnie najlepszym okazał się Konrad Rapacz z Gimnazjum w Rabie Wyżnej.

Wymagania edukacyjne – zajęcia techniczne

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – wym_edu_tech

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej