Aktualnie przeglądane category

WOS

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

System oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Zobacz więcej

Szkolne wybory parlamentarne 2015

W dniu 20.10.2015 r. w ramach projektu „Młodzi głosują” odbyły się w naszej szkole wybory  parlamentarne.

W akcji wzięło udział 1433 szkoły.
Ogólnopolskie wyniki głosowania młodzieży można obejrzeć na stronie:
http://www.mlodzi.ceo.org.pl/aktualnosci/wyniki-mlodzi-glosuja-wybory-parlamentarne-2015,18

W naszej szkole frekwencja wynosiła 70,52%, a wyniki publikujemy poniżej:

Galeria: