Aktualnie przeglądane category

Chemia

Mały obserwator przyrody

Już kolejny raz naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej oraz z Przedszkola Gminnego. W dniu 18.06.2018r  „Mali obserwatorzy przyrody” wzięli udział w pokazie doświadczeń przyrodniczych przygotowanych przez uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas VII pod opieką nauczycieli. W tym roku szkolnym pokazy odbyły się  w ramach realizacji projektu „JA w świecie=przyroda+matematyka+informatyka”

Zobacz więcej

Mały obserwator przyrody

W dniu 15.06.2016r  nasze gimnazjum odwiedzili  uczniowie klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej. „Mali obserwatorzy przyrody” wzięli udział w pokazie doświadczeń przyrodniczych przygotowanych przez gimnazjalistów pod opieką nauczycieli.

8W dniu 14.04.2016r na wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu z Chemicznego dla Gimnazjalistów. W czasie uroczystości Weronika Sroka uczennica klasy IIIE odebrała dyplom laureata z rąk zastępcy Małopolskiego Kuratora Oświaty Haliny Cimer.

Gratulujemy osiągniętego sukcesu.

BRAWO WERONIKA – II miejsce w województwie Małopolskiego Konkursu z Chemii

23 lutego 2016 r. w Krakowie odbył się etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów. Nasze gimnazjum reprezentowała uczennica klasy IIIE Weronika Sroka.

Jej ciężka praca została nagrodzona, Weronika została laureatką Małopolskiego Konkursu z Chemii a osiągnięty przez nią wynik zapewnił jej drugie miejsce na liście laureatów z pośród 189 finalistów konkursu.

Gratulujemy jej osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów w dalszej edukacji !!!

 

Projekt edukacyjny „Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?”

Uczniowie realizujący projekt edukacyjny „Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?” zakończyli I etap prac: zgromadzili materiały nt doświadczeń chemicznych i biologicznych z różnych źródeł wiedzy i dokonali ich selekcji. Następnie wykonali zestaw wybranych doświadczeń i obserwacji oraz stworzyli dokumentację zdjęciową. Wyniki swojej pracy badawczej uczniowie przedstawili w formie folderu lub prezentacji multimedialnej – instrukcja wykonania 10 doświadczeń.

Zobacz przygotowane prace:

  1. Kinga Chmielarczyk, Ewa Liro, Natalia Węglarczyk – klasa IIa                 Prezentacja
  2. Weronika Sączek, Agnieszka Sączek, Edyta Długopolska,Patrycja Śmiech – kl.II b   Prezentacja

Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?

Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowań, rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Poprzez realizacje tego projektu uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach chemii i biologii. Wiedza ta jest zgodna z podstawą programową:

  1. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi
  2. Uczeń planuje , przeprowadza i dokonuje obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze (biologia, chemia); określa warunki doświadczenia, formułuje wnioski, przeprowadza obserwacje mikroskopowe
  3. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz więcej