Aktualnie przeglądane category

Biologia

Szkolny etap Konkursu Wiedzy o AIDS

17.11.2014 w naszej szkole został przeprowadzony szkolny etap Konkursu Wiedzy o AIDS. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów.

Wyniindekski:
I – Monika Zahora
II – Weronika Rapacz
III – Patrycja Papierz
wyróżnienia: Mariola Możdżeń, Patrycja Kadłubek, Natalia Augustyn

.

Monika, Weronika oraz Patrycja będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym, który odbędzie się
1grudnia 2014 roku w Nowym Targu.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?

Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowań, rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Poprzez realizacje tego projektu uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach chemii i biologii. Wiedza ta jest zgodna z podstawą programową:

  1. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi
  2. Uczeń planuje , przeprowadza i dokonuje obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze (biologia, chemia); określa warunki doświadczenia, formułuje wnioski, przeprowadza obserwacje mikroskopowe
  3. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz więcej