Aktualnie przeglądane category

Grupa wsparcia dla osób krzywdzonych przez swoich bliskich

wsparcie IGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do udział w GRUPIE WSPARCIA osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami. 

Grupa stwarza możliwość:

  • zdobycia wiedzy na temat twoich praw,
  • wypowiedzenia swoich opinii,
  • nabycia umiejętności otwartego i jasnego komunikowania się,
  • nauczenia się rozpoznawania i nazywania emocji,
  • poznania siebie i odzyskania wiary we własne siły i możliwości,
  • dowiedzenia się, jak inni radzą sobie z trudnościami,

W ramach grupy wsparcia planuje się przeprowadzenie cyklu spotkań, odbywających się dwa razy w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, /pokój nr 13 przyziemia budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna/.

Spotkania odbywają się w II i IV poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.45 do 16.45. Udział w spotkaniach jest bezpłatny – finansowany ze środków GOPS. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej – dział pomocy społecznej 18/26 71 231. Spotkania prowadzi p. Kornelia Hołowczak – specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA)