Aktualnie przeglądane category

Doradztwo zawodowe

Festiwal Zawodów w Małopolsce

targi

W dniu 22 marca 37-osobowa grupa uczniów z klas III pod opieką nauczycieli: mgr Teresy Rapacz, mgr Wioletty Antosiewicz-Gacek oraz mgr Any Zając wzięła udział w targach edukacyjnych w Krakowie: „Festiwal Zawodów w Małopolsce”

Przez trzy dni szkoły zawodowe z Małopolski przedstawiały prezentacje nt. zawodów dostępnych w ich szkołach w 7 branżach: rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej, budowlanej, turystyczno-gastronomicznej, informatyczno-elektronicznej, usługowej i mechaniczno- mechatronicznej. Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowały się także: służby mundurowe (wojsko, policja, straż miejska, straż graniczna), uczelnie oraz przedsiębiorcy współpracujący ze szkołami. Byli goście z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego, m.in. z Niemiec, Francji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas Festiwalu, można było skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą ścieżkę kształcenia. Zobacz więcej

Dzień otwarty w Zespole Szkół w Tymbarku

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku zaprasza na dzień otwarty , który odbędzie się 27 marca od godziny 9.00 – 14.00

Szkoła do tej pory kształciła w następujących kierunkach:

Liceum ogólnokształcące:

 • KLASA POLICYJNA z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne, zawierającym treści z zakresu: szkolenia policyjnego obejmującego elementy historii policji, kryminalistyki, prawa karnego i procesowego, szkolenia strzeleckiego, pomocy przedmedycznej, zasad prewencji i samoobrony z elementami edukacji prawnej. Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, biologia.                                                                                                                                             Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • KLASA WOJSKOWA z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe, obejmującym treści z zakresu logistyki, strzelectwa, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego, wychowania fizycznego z elementami walki wręcz. Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.
 • KLASA STRAŻY GRANICZNEJ z dodatkowym przedmiotem ochrona granic, obejmującym treści z zakresu uprawnień funkcjonariuszy straży granicznej, terenoznawstwa, technik interwencji, zasad kontroli osób i środków transportu, podstaw prawa administracyjnego i elementów strzelectwa. Przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia , biologia. 

TECHNIKUM– nauka trwa 4 lata

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, biologia  kształcąca w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI.

W tym zawodzie szerokoprofilowanym z branży przetwórstwa spożywczego szkoła proponuje kwalifikacje:

 • T. 2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. 
 • T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Praktyki zawodowe zapewnia firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce (34 – 650 Tymbark 156).

 

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie szkoły: http://www.zstymbark.pl

Doradca zawodowy

Spotkanie rodziców kl III z doradcą zawodowym.

funmanDnia 20 marca 2018r.  – w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” odbyło się spotkanie  rodziców klas III z doradcą zawodowym – mgr Teresą Rapacz. Podczas spotkania doradca zawodowy przybliżył rodzicom schemat możliwych ścieżek kształcenia, dokształcania i przekwalifikowania się który obowiązywać będzie naszych trzecioklasistów. Rodzice zostali zapoznani z typami szkół ponadgimnazjalnych, terminami i zasadami rekrutacji  do nich. 

Doradca zawodowy

 

 

Dni otwarte w „Sokole” w Nowym Targu

sokółZespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym  Targu zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 28 kwietnia (sobota) oraz 1 czerwca (piątek) 2018r. od. godz. 9.00-14.00.

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

Technikum:

 • technik informatyk,
 • technik logistyk (rozszerzona matematyka, geografia),
 • technik przemysłu mody (rozszerzona matematyka, j. angielski),
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej(rozszerzona matematyka, j. angielski),
 • technik organizacji reklamy (rozszerzona matematyka, j. angielski),
 • technik fotografii multimediów (rozszerzona matematyka, j. angielski) 

Szkoła branżowa I stopnia: krawiec

 

Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły: http://zs1.nowotarski.pl/new/

Doradca zawodowy

Dni Otwarte w „Hotelarzu” w Zakopanem

Zespół Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Zakopanem zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 21 i 22 marca 2018r.

Popularny „Hotelarz” kształci w następujących kierunkach:

Technikum:

 •  Technik hotelarstwa (przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia),
 • Technik obsługi turystycznej ( (przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia)
 • Technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka),
 • Technik informatyk (przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka),
 • Technik usług fryzjerskich (przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia) ,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia) 

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia: kucharz, fryzjer, sprzedawca, klasy wielozawodowe

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły: http://www.hotelarz.zakopane.prv.pl

Doradca zawodowy

Dni otwarte – Liceum Ogólnokształcące na „Borze” w Nowym Targu

IbórI Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, które znajduje się na ul. Ludźmierskiej 32a zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 21 marca 2018r. od godziny 10.00 – 14.00

 

Szkoła kształci w następujących profilach:

 • klasa IA – przedmioty rozszerzone to: matematyka, j. angielski, informatyka/fizyka
 • klasa IB – przedmioty rozszerzone to: geografia, j.angielski, matematyka/ biologia
 • klasa IC – przedmioty rozszerzone to: geografia, j.angielski, j. niemiecki/ j.francuski
 • klasa ID – przedmioty rozszerzone to: historia, j.polski, j.angielski/wos
 • klasa IE- przedmioty rozszerzone to: biologia, chemia
 • klasa IF- przedmioty rozszerzone to: j.angielski, biologia, matematyka 

Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły: www.zskj.nowotarski.pl

Doradca zawodowy

Dni otwarte – Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem

krupZespół Szkół Budowlanych im. Wł. Matlakowskiego w Zakopanem, który znajduje się na ul. Krupówki 8 zaprasza na dzień otwarty w dniu 21 marca od godziny 9.00-13.00.

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

Technikum: Technik budownictwa, Technik architektury krajobrazu, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I stopnia: stolarz, cieśla, monter sieci instalacji sanitarnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły: www.zsbzakopane.nazwa.pl

Doradca zawodowy

Klasa sportowa w Nowym Targu

piłkaI Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu otwiera klasę sportową o specjalności – piłka nożna.

Do klasy obowiązuje rekrutacja elektroniczna – tak jak w przypadku pozostałych klas w tej szkole.
Kandydaci do klasy sportowej składają podanie o przyjęcie do 18 maja 2018r.
Kandydat do klasy sportowej musi spełniać wymogi takie jak w rekrutacji do liceum ogólnokształcącego oraz pozytywnie przejść test sprawnościowy, z którego może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Przedmioty punktowane to: j.polski, j.obcy, geografia, matematyka
Szkoła rozpatruje podania do klasy sportowej od 150 pkt. wzwyż. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 300 (200 pkt. za świadectwo i egzamin gimnazjalny, 100pkt. za test sprawnościowy). Do klasy zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów podczas rekrutacji.
Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej: Od 22 do 25 maja 2018 r. wg odrębnego regulaminu podanego przez klub NKP PODHALE.  Informacje na stronie: www.nkp.podhale.pl oraz pod numerem tel. 535 485 560
 
Podanie wyników prób sprawności fizycznej do 5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.
Doradca zawodowy

Dni otwarte – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu zaprasza na dni otwarte , które odbędą się: 21 marca, 25 kwietnia i 18 maja 2018 roku.

Szkoła kształci w następujących profilach:

 • IA – rozszerzone przedmioty – matematyka, fizyka, j. angielski/j. niemiecki
 • IB- rozszerzone przedmioty  – biologia , chemia (przedmiot uzupełniający – łacina)
 • IC -rozszerzone przedmioty – matematyka, informatyka, j. angielski/j.niemiecki
 • ID- rozszerzone przedmioty – historia, j. polski, j.angielski/j. niemiecki (przedmioty uzupełniające – wos, łacina)
 • IE- rozszerzone przedmioty – biologia, chemia, matematyka
 • IF- rozszerzone przedmioty – j.polski, j. angielski, j. niemiecki
 • IG- przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia, j.angielski/j.niemiecki
 • IH- klasa sportowa  – specjalizacja piłka nożna – przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

Szczegółowe informacje o kierunkach znajdują się na stronie szkoły: www.goszczynski.nowotarski.pl w zakładce „Rekrutacja” – regulamin rekrutacji

Doradca zawodowy

Dni otwarte – Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdrój

romerLiceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdrój – które znajduje się na ul. Jana Pawła II 41- zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 6-7 kwietnia 2018r. od godziny 10.00

Szkoła kształci w następujących profilach:

 • klasa humanistyczna (przedmioty rozszerzone – j. polski, historia, j. angielski)
 • klasa matematyczno-geograficzna (przedmioty rozszerzone – geografia, matematyka, j. angielski)
 • klasa biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, j. angielski)
 • klasa matematyczno- fizyczna (przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, j. angielski)

Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły: www.romer.nowotarski.pl

Doradca zawodowy