Aktualnie przeglądane category

Działania w ramach projektu

Info dla rodziców i nie tylko….

gaz1Informacje które zostały przekazane przez Samorząd Uczniowski uczniom podczas lekcji wychowawczych oraz nauczycielom podczas rady pedagogicznej zostały również przygotowane w formie gazetki szkolnej.  Była ona dostępna podczas wywiadówek, tak aby rodzice również mogli się z tymi informacjami zapoznać. Z myślą o rodzicach w ramach tego projektu powstała na naszej stronie internetowej zakładka: „Bezpieczeństwo w Sieci” w której zostały umieszczone istotne z perspektywy uczniów i pedagoga szkolnego zagadnienia związane z bezpiecznym funkcjonowaniem w Internecie. Informacje te powstały na bazie własnych doświadczeń uczniów, informacji wyniesionych z warsztatów prowadzonych przez emisariusza projektu oraz z portalu: „Edukacja medialna” .

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych – nie tylko rodziców – ale również nauczycieli, pracowników szkoły no i Was drodzy uczniowie do zapoznania się z przygotowanymi dla Was materiałami.

Pedagog szkolny/Samorząd Uczniowski

 

Rada szkoleniowa dla nauczycieli prowadzona przez…uczniów

DSC01196W dniu 20 grudnia 2016 r. uczennice klasy III B – Maria Mucha oraz Julia Biernat wystąpiły w nietypowej dla siebie roli – a mianowicie edukatorów i to nauczycieli!!! W ramach projektu „Cybernauci…” dziewczyny jako przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego przeprowadziły szkolenie dla całego grona pedagogicznego. W ramach szkolenia przedstawiły – przygotowaną wspólnie z pedagogiem szkolnym – prezentację multimedialną wyników diagnozy poziomu bezpieczeństwa w Sieci uczniów naszej szkoły. Przybliżyły radzie pedagogicznej działanie najbardziej popularnych wśród młodzieży portali społecznościowych czy komunikatorów internetowych. Zwróciły uwagę nauczycieli na coraz częściej pojawiający się w sieci problem hejtu czy mowy nienawiści. Jest to pierwsza tego typu rada szkoleniowa prowadzona przez uczniów dla nauczycieli i miejmy nadzieję, że nie ostatnia:)

Dziewczynom gratulujemy profesjonalizmu i wiedzy i życzymy dalszych sukcesów:).

 

Samorządy klasowe prowadzą lekcje wychowawcze…

 sam1Stery podczas grudniowych lekcji wychowawczych przejęły samorządy klasowe. W wyniku burzy mózgów Samorząd Uczniowski zdecydował się na następujące tematy, które były poruszane w podczas spotkań w klasach:

  • Wizerunek w Sieci
  • Ochrona prywatności w Sieci
  • Jak chronić swoje dane osobowe w Sieci
  • Aplikacje
  • Prawa autorskie
  • Cyberprzemoc
  • Jak bezpiecznie korzystać z Sieci

Pracując w grupach – pod opieką pedagoga szkolnego-  samorządy poszczególnych klas przygotowały kilkuslajdowe prezentacje nt. w/w tematów. Prezentacje te powstały na bazie własnych doświadczeń uczniowskich, informacji uzyskanych na warsztatach oraz materiałów umieszczonych na portalu ” Edukacja medialna”. Zobacz więcej

Warsztaty ze specjalistą ds. prewencji…

pol1Poszczególne klasy II brały udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez sierżant Annę Martuszewską z Policji w Rabce-Zdrój nt. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej z nią związanej. Podczas warsztatów przybliżone zostały uczniom zagrożenia na jakie mogą być narażeni przebywając w Sieci. Zwrócono uwagę na plusy i minusy Internetu i odpowiedzialne z niego korzystanie. Omówione zostały zasady postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą zachowań przemocowych w Sieci.

 

Prowadzimy rozpoznanie:)

test1Samorząd Uczniowski wraz z pedagogiem szkolnym dokonał rozpoznania poziomu bezpieczeństwa w Sieci wśród uczniów naszej szkoły. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie ankiety: „Test bezpieczeństwa internetowego”, który został udostępniony przez portal Edukacja Medialna: http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/.Test przeprowadzony został podczas grudniowych lekcji wychowawczych przez przewodniczących klas a następnie podliczony i zsumowany całościowo. Łącznie  test wypełniło 320 uczniów klas I-III. Wyniki testu opracowane zostały i przedstawione w formie graficznej przez przewodniczących klas wspólnie z pedagogiem szkolnym. Przygotowana prezentacja multimedialna została przedstawiona przez Marysię Muchę i Julię Biernat – całemu samorządowi uczniowskiemu szkoły, tak aby można było zapoznać z ich wynikami poszczególne klasy.  A następnie udostępniona na naszej stronie internetowej w formie osobnego artykułu wszystkim zainteresowanym – a więc uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

Samorząd uczniowski włącza się w realizację projektu: „Cybernauci…”

sam3W działania związane z projektem „Cybernauci – bądź bezpieczny w Sieci” włączył się cały Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Z inicjatywy pedagoga szkolnego przewodniczący piętnastu klas I-III wraz ze swoimi zastępcami wzięli aktywny udział w warsztatach z panem Andrzejem Peć, aby następnie wiedzę którą podczas tych zajęć zdobyli, przekazać  kolegom i koleżankom w swoich klasach.

Cybernauci – bądź bezpieczny w Sieci

1cyberNasza szkoła przystąpiła do projektu: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez fundacje Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Jego celem jest podniesienie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Sieci i prawidłowego reagowania na zagrożenia. W ramach tego projektu w naszej szkole odbędą się warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

Pedagog szkolny