Aktualnie przeglądane category

Rok szkolny 2014/2015

II etap konkursu – „Jan Paweł II – w gronie świętych”

Informujemy, że II etap konkursu  – „Jan Paweł II – w gronie świętych” odbędzie się 5 marca 2018 r. w budynku  Gimnazjum w Rabie Wyżnej (Raba Wyżna 65).

II Etap konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący życiorysu świętego wybranego przez uczniów danej klasy w I etapie (prezentacja multimedialna) oraz życiorys św. Jana Pawła II, jego pielgrzymki ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymek do Polski, list do młodych „Parati semper„, przemówienia w czasie ŚDM 1991.

Czas Rozwiązywania testu wiadomości przewidziany jest na 70 min.

Harmonogram Konkursu:

  • 8:45 SP Bielanka, SP Sieniawa, SP Nr 1 w Skawie
  • 10:30 Gimnazjum w Rabie Wyżnej
  • 11:50 SP Raba Wyżna

TEKST

Warsztaty ze specjalistą ds. prewencji…

pol1Poszczególne klasy II brały udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez sierżant Annę Martuszewską z Policji w Rabce-Zdrój nt. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej z nią związanej. Podczas warsztatów przybliżone zostały uczniom zagrożenia na jakie mogą być narażeni przebywając w Sieci. Zwrócono uwagę na plusy i minusy Internetu i odpowiedzialne z niego korzystanie. Omówione zostały zasady postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą zachowań przemocowych w Sieci.

 

Dzień otwarty dla szóstoklasistów

12.04.2016 roku odwiedzili nas uczniowie klas VI,  którzy już od września rozpoczną naukę w naszej szkole. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć wybrane przez siebie sale lekcyjne, zwiedzić szkołę, uczestniczyli także w lekcji języka niemieckiego, fizyki i chemii.

fot. Aleksandra Piechowicz

Dzień Bezpiecznego Internetu.

„Lepszy internet zależy od Ciebie!” pod tym hasłem nasze gimnazjum przystąpiło do europejskich obchodów Dni Bezpiecznego Internetu. Odbywa się on w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem wydarzenia jest firma Facebook, natomiast Głównym Partnerem DBI jest Fundacja Orange.Pamiętaj, nie jesteś sam. W przypadku cyberprzemocy możesz skorzystać z bezpłatnego numeru telefonu: 0800100100 lub wysłać e-mail: helpline@helpline.org.pl

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Więcej informacji nt. Dnia Bezpiecznego Internetu dostępnych jest na stronach internetowych: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl.

organizatorzy akcji w szkole:

Beata Matias- Smęt, Piotr Urbaniak, Wiesława Wiatrak.

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Święto Niepodległości w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

10.11.2015 r. odbyła się uroczysta akademia gminna poświęcona 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Mottem stał się cytat z poematu Karola Wojtyły: „Myśląc Ojczyzna…” W części oficjalnej prowadząca uczennica Karolina Sawina przypomniała genezę tego święta, wysłuchaliśmy definicji ojczyzny śpiewanej przez Marka Grechutę oraz fragmentu przemówienia świętego Jana Pawła II traktującego ojczyznę jako matkę. Pan wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz wraz z panią dyrektor Gok-u Elżbietą Smółką wręczyli statuetki „Wolontariusz – Gmina Raba Wyżna 2015”. Następnie uczniowie zaprezentowali inscenizację pt. „Triumf wolności”. Z babcią (w tej roli Wiktoria Pawlas) i jej wnukiem (Filip Pałasz) odbyliśmy wędrówkę przez wieki. Mogliśmy obejrzeć ślubowanie Tadeusza Kościuszki (Grzegorz Bosak) w otoczeniu kosynierów ( Szymon Wierzba, Emanuel Stefaniak) i przekupek krakowskich (Karolina Nawara, Anna Szymczyk, Emilia Talaga, Magdalena Wierzba); wysłuchać tęskniących za ojczyzną emigrantów (Anna Sięka, Maria Chrobak, Beata Włoch); przerazić się okrzykami gazeciarza (Szymon Szewczyk) ogłaszającymi wojnę w Europie. Ponadto obserwowaliśmy działania Piłsudskiego (Szymon Kapuściak) i jego marsz wraz z żołnierzami (Kamil Rapacz i Eryk Świder). Na zakończenie Gim Band zaśpiewał okolicznościowe pieśni patriotyczne.

Część oficjalną, przedstawienie i scenografię opracowali uczniowie pod kierunkiem pani mgr Małgorzaty Młynarczyk i pani Zofii Pietrzak. Gim Band przygotowała pani mgr Mariola Chowaniec. Pan mgr Piotr Urbaniak z Danielem Czepielem i Adrianem Gackiem czuwali nad nagłośnieniem. Ponadto klasa II e, cześć II a i III e zajęły się przygotowaniem remizy na uroczystość oraz jej posprzątaniem. Pan Jan Dudor wypożyczył nam oryginalne mundury żołnierzy z I wojny światowej, za co bardzo dziękujemy.

Zofia Pietrzak

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

System oceniania z wychowania fizycznego zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Zobacz więcej

STATUETKI ROZDANE:)

Statuetkę Prymusa Gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia  – a więc nasze największe wyróżnienie  –  otrzymała uczennica klasy III B – Patrycja Kadłubek.

statuetka

Z kolei Statuetkę Najlepszego Sportowca otrzymała Magdalena Górka z klasy III D.

sportowiecSerdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i sportowych!