Aktualnie przeglądane category

Aktualności

Konsultacje dla rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdrój.

Drodzy rodzice.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdrój istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad i logo_poradni_rabka_zdrójkonsultacji pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i tyflopedagoga po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zainteresowanych rodziców odsyłam na stronę internetową Poradni gdzie znajduje się terminarz konsultacji w/w specjalistów: www.ppprabka.nowotarski.pl oraz podaję adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 2 (willa Primavera),
34-700 Rabka-Zdrój,
tel. 18 26-776-04

Wymagania edukacyjne z matematyki

System oceniania z muzyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

Terminarz indywidualnych konsultacji nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Drodzy rodzice!

W załączniku znajduje się terminarz indywidualnych konsultacji nauczycieli dla rodziców  w roku szkolnym 2014/2015. Podczas podanych godzin poszczególni nauczyciele są  do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy.

Terminarz indywidualnych konsultacji nauczycieli dla rodziców

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

System oceniania – j. niemieckiSystem oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Podziękowanie

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji „Adopcja na Odległość”. Dnia 19 września ze sprzedaży ciasteczek oraz bransoletek udało się nam zebrać kwotę 198 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, który następnie przekaże je do wybranego przez Was przedszkola St. James Pre – School w Manzie (Zambia). Program „Adopcja Na Odległość” zapewnia przede wszystkim biednym lub osieroconym dzieciom możliwość edukacji.  Wpłacane przez ofiarodawców pieniądze są przeznaczone na wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego kształcenie. W niektórych placówkach konieczny jest zakup swetrów, butów, koców czy mundurków szkolnych, w innych żywności i podstawowych środków higieny osobistej. Często niezbędne jest również wspieranie rodziny ucznia. Potrzeby są ogromne, będziemy więc starali się nadal regularnie wspierać wybraną przez nas placówkę.

Uczniowie klas IIIB i IA wraz z wychowawczyniami

Wymagania edukacyjne z fizyki

System oceniania z fizyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

system oceniania z fizyki

wymagania edukacyjne z fizyki klasy I -III