Aktualnie przeglądane author

Wiesława Wiatrak

Wyniki drugiego etapu XIII Międzgimnazjalnego Konkursu Fizycznego.

W dniu 24 maja 2017r w naszej szkole odbył się II etap XIII Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego pt „Entropia”.
Jury w składzie:

Przewodniczący komisji:   mgr Tomasz Hudomięt

Członkowie  komisji:

mgr Wiesława Wiatrak – nauczyciel fizyki

mgr Ewa Sularz – nauczyciel chemii i fizyki

mgr Ana Zając– nauczyciel  matematyki

dokonało oceny prac uczniów gimnazjów  zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Wyniki pracy uczniów zostały zestawione w załączonych tabelach.

wyniki uczniów

Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy na finalizację konkursu, która odbędzie się   8 czerwca 2017 roku o godzinie 11.25 w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Wgląd do prac 31 maja 2017 roku w godzinach 9.00-10.00 oraz w dniu finalizacji konkursu w budynku gimnazjum.

Organizatorzy konkursu:

mgr Wiesława Wiatrak
mgr Ana Zając

Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny.

Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników zakwalifikowanych do II etapu XIII Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego, którego w tym roku szkolnym tematem przewodnim jest „Entropia”

W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie z 10 gimnazjów, czterech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego i myślenickiego.

W II etapie konkursu biorą udział uczniowie, którzy otrzymali od 25 pkt w etapie szkolnym.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.
Pobierz listę: lista
Etap II konkursu odbędzie się – 25 maja 2017 godzina 11.30 w budynku Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.

mgr Wiesława Wiatrak
mgr Ana Zając

XIII Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny- etap szkolny.

W dniu 04. 04. 2017r odbył się etap szkolny XIII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 szkół.

1.      Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

2.      Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdrój

3.      Gimnazjum w Spytkowicach

4.      Zespół Szkół w Skawie

5.      Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

6.      Gimnazjum w Piekielniku

7.      Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie

8.      Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu

9.      Gimnazjum w Jordanowie

10.  Gimnazjum w Lubniu

Zobacz więcej

Zapraszamy nauczycieli fizyki

do udziału w XIII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego

dla gimnazjalistów klas I – III

w roku szkolnym 2016/2017 pt  „Entropia”

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego mgr Krzysztof Faber .

I etap konkursu – 4 kwietnia 2017r

II etap konkursu –25 maja 2017r

Zgłoszenie do konkursu należy wysłać pod adres email: w.wiatrak@gmail.com do dnia 31 marca 2017r 

Zapoznaj się: Regulamin XIII Konkursu Fizycznego

Pobierz: wzór zgłoszenia

 

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych.

System oceniania z zajęć artystycznych zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

przedmiotowy-system-oceniania-z-zajec-artystycznych

wymagania-edukacyjne-z-zajec-artystycznych

Wyniki drugiego etapu XII Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego.

fiza proj

W dniu 5 maja 2016r w naszej szkole odbył się II etapherb

XII Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego.

Wzięło w nim udział 30 uczniów.

Test:olimp. między.16

Klucz odpowiedzi:KLUCZ V 2016
Jury w składzie mgr Tomasz Hudomięt, mgr Władysława Komperda, mgr Wiesława Wiatrak i mgr Ana Zając dokonało oceny prac uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Zobacz protokół :lista rejon

Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy na finalizację konkursu, która odbędzie się 13 maja 2016 roku o godzinie 11.30 w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej.

Wgląd do prac  w dniu finalizacji konkursu w budynku gimnazjum.

Organizatorzy konkursu:

mgr Wiesława Wiatrak
mgr Ana Zając

Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny

Zfiza projapraszamy do zapoznania herbsię z listami uczestników zakwalifikowanych do II etapu XII Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego, którego w tym roku szkolnym tematem przewodnim jest „Muzyka na ulicach”
W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie z 17 gimnazjów, czterech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego i myślenickiego.

W II etapie konkursu biorą udział uczniowie, którzy otrzymali od 18 pkt w etapie szkolnym na 41 pkt możliwych do uzyskania.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.
Pobierz listę: lista
Etap II konkursu odbędzie się – 5 maja 2015 godzina 11.30 w budynku Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.

mgr Wiesława Wiatrak
mgr Ana Zając