Aktualnie przeglądane author

Małgorzata Ślaga

FESTIWAL PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W dniu 13.06.2017r. odbył się w naszym gimnazjum festiwal projektów edukacyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 zaproponowano do realizacji projekty z języków obcych, wychowania fizycznego, chemii, matematyki, informatyki, muzyki i fizyki . Pracowali w nich uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem nauczycieli prowadzących. Realizowane projekty to:
Informatyka
„W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli jak kształtować postawy propagujące zdrowy styl życia za pomocą narzędzi i programów informatycznych”
Język angielski
„Spielberg w gimnazjum – kultowe amerykańskie produkcje filmowe”
Matematyka
„Równania w życiu codziennym”
Chemia
„Jak pokazać koledze, że przedmioty przyrodnicze są ciekawe”
Wychowanie fizyczne
„Jak się tańczy w Europie- tanecznym krokiem ku radości”
Język niemiecki
„Nauka przez zabawę – nasze pomysły na gry, zabawy i ćwiczenia na zajęciach z języka niemieckiego”
Muzyka, fizyka, informatyka
„Dźwięki złomowiska”
Każda grupa uczniów w ciekawy sposób przedstawiła efekty swojej pracy na festiwalu. Były prezentacje multimedialne, filmy, muzyczne klipy, inscenizacje, wystawy prac i pokazy. Wszyscy uczestnicy festiwalu, nie tylko świetnie się bawili ale również wiele nauczyli od swoich kolegów i koleżanek. Dodatkowo zorganizowana została wystawa prac .

Zespół ds. gimnazjalnego projektu edukacyjnego:
Beata Matias –Smęt
Małgorzata Ślaga
Małgorzata Młynarczyk

STROIKI WIELKANOCNE

Ogłoszenie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Stroików Wielkanocnych
Cel konkursu:
– doskonalenie sprawności manualnej
-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,
-stworzenie możliwości konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów,
-upowszechnianie bogatych tradycji ludowych regionu.
Technika wykonania: dowolna, nawiązująca do tradycji regionu.
Uczestnicy:
– uczniowie klas I-III gimnazjum
– w konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni- stroik.
Termin składania prac:
– 11.04.2017r.
Podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace prosimy dostarczać przed lekcjami w poniedziałek i wtorek do Pani Małgorzaty Ślaga (sala 313)
Ocena:
– prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która przyzna nagrody punktowe i oceny.
Uwagi:
– Nazwisko i imię autora, klasa winno znajdować się na kartce trwale dołączonej do pracy
– Wykonane prace przechodzą na własność SU i będą przekazane wraz z życzeniami świątecznymi do instytucji w Rabie Wyżnej.
ZAPRASZAMY- organizatorzy SAMORZĄD UCZNIOWSKI I KOŁO HISTORYCZNE
Opiekunowie mgr Małgorzata Ślaga, mgr Maria Rapacz-Piziak

Akcja ZNICZ

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim uczniom, którzy włączyli się do corocznej zbiórki zniczy. Dzięki Wam na opuszczonych grobach zapłonęły światełka w dniu Święta Zmarłych. Delegacje SU odwiedziły mogiły na cmentarzach w Rabie Wyżnej, Bielance i Harkabuzie.

FESTIWAL PROJEKTÓW

W dniu 17.06.2016r. odbył się w naszym gimnazjum festiwal projektów edukacyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 zaproponowano do realizacji 15 projektów , w których pracowali uczniowie klas drugich. Opiekunami byli nauczyciele historii, wychowania fizycznego, języka polskiego, fizyki, matematyki, geografii, chemii, biologii, informatyki, sztuki, języków obcych. Na festiwalu każda grupa uczniów w ciekawy sposób przedstawiła efekty swojej pracy. Były prezentacje multimedialne, filmy, wystawy prac i pokazy. Wszyscy uczestnicy imprezy, nie tylko świetnie się bawili ale również wiele nauczyli od swoich kolegów i koleżanek. Dodatkowo zorganizowana została wystawa prac projektowych w hallu szkoły.

Zdobyliśmy certyfikat „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

W latach 2013-2015 Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, uczestniczyło  w Projekcie  KIK-34 ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ, czyli zdrowe podejście do życia.

Patronat nad projektem objął Instytut Żywności i Żywienia. Wsparcia udzieliła  organizacja Swiss Contribution, która realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.

Nasz szkoła przystąpiła do zadania 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”. Realizacja obejmowała wykonanie zadań w programie „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.

Efekty realizacji projektu   to:

  • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkoły,
  • poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,
  • uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród młodzieży.

Uczniowie wraz z nauczycielami, poprzez realizację  zadań poznawali  tajniki prawidłowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia. Po przygotowaniu  teoretycznym: na lekcjach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego, WDŻR, akcjach plakatowych, poprzez audycje radiowe pani pielęgniarki, wykorzystanie wiedzy w praktyce- pyszne i zdrowe kanapki, sałatki i  zajęcia poprawiające naszą kondycję dotarliśmy do celu.

W styczniu 2016 roku na stronie internetowej projektu znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano certyfikat.

W czerwcu br. dotarła tabliczka, informująca, że nasze gimnazjum to „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”. Pochwalimy się nią – przykręcając  na budynku 🙂
Lider projektu Małgorzata Ślaga

 

podziękowania, certyfikat-gimnazjum