Aktualnie przeglądane author

Dorota Knap

Finalizacja projektu „Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie”

wfosigw logotype - colorW dniu 07.10.2015r odbyła się finalizacja projektu
„Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie” realizowanego przez nasze gimnazjum w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna w 2015r Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podsumowanie pięciomiesięcznej pracy uczniów odbyło się w formie sesji naukowej, której tematem przewodnim był „Sąd nad czystością powietrza w naszej gminie”. Zobacz więcej

„Aktywni dla powietrza” – audycja radiowa

 Gimnazjaliści realizujący projekt  „Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie ” w ramach działania „Aktywni dla powietrza” opracowali scenariusz audycji radiowej nt. „Źródła zanieczyszczeń powietrza ich wpływ  na środowisko i zdrowie człowieka”, którą następnie nagrali.

Efekt ich pracy można było usłyszeć  w czasie transmisji audycji przez szkolny radiowęzeł w dniu 29.09.2015r. Dla społeczności lokalnej jest ona dostępna w lokalnej sieci internetowej BESTNET.

Jeśli chcesz ponownie posłuchać nagrania kliknij w poniższy link

AUDYCJA „Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka”

„Jak dbać o czyste powietrze w mojej gminie?”

 W dniu 04.09.2015r odbyła się debata nt. „Jak dbać o czyste powietrze w mojej gminie?” . W debacie wzięli udział p. Edward Siarka Poseł na sejm RP, przedstawiciel starostwa powiatowego w Nowym Targu p. Wojciech Krauzowicz, przedstawiciel Nadleśnictwa Nowy Targ p. Robert Skawski, służby zdrowia w osobie p. Marii Wojdyły.  W  debatę  zaangażowali się także przedstawiciele władz samorządowych  z-ca wójta p. Rafał Grygorowicz oraz sekretarz Gminy p. Robert Migiel.  Do debaty nad tak ważnym dla nas zagadnieniem jakim jest czyste powietrze przystąpiła młodzież, nauczyciele oraz społeczność lokalna. Na początku debaty Pani Dyrektor  przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła projekt i cel spotkania, następnie zaprosiła do rozmowy. Zobacz więcej

Zajęcia otwarte w Stacji Monitoringu Powietrza w Zakopanem

wfosigw logotype - colorW dniu 30.06.2015r grupa uczniów Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej realizujących projekt „Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie” w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna w 2015r Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z opiekunami udała się do Zakopanego, gdzie była uczestnikiem zajęć otwartych w Stacji Monitoringu Powietrza.

Zobacz więcej

Powietrze jakie jesteś?

wfosigw logotype - colorZa nami pierwszy etap badań. Uczniowie  zbadali już wpływ soli ołowiu na białko oraz dowiedzieli się jaki wpływ mają tlenki siarki na rośliny zielone (próbką badawczą były gałązki sosny). Wykryli ich śladowe ilości w próbkach gleby pobranej z pobocza przy najruchliwszej drodze w gminie, dokonali pomiaru chwilowego zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach gminy, natężenia ruchu. Wykonali pierwszy etap badań stanu czystości powietrza na podstawie skali porostowej. Zobacz więcej