Aktualnie przeglądane author

Adam Łabuda

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

System oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Zobacz więcej

76 rocznica zbrodni katyńskiej

W dniu 13. 04. 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Przedstawienie, które przypomniało zbrodnię dokonaną na polskich oficerach przez NKWD na wiosnę 1940 roku przygotowali uczniowie koła historycznego oraz kl. I A pod kierunkiem mgr Marii Rapacz-Piziak i mgr Adama Łabuda. Oprawę muzyczną zapewnił Gim Band pod opieką mgr Marioli Chowaniec, dekorację wykonała mgr Anna Chowaniec. Akademia była ciekawą i pouczającą lekcją historii.

Szkolne wybory parlamentarne 2015

W dniu 20.10.2015 r. w ramach projektu „Młodzi głosują” odbyły się w naszej szkole wybory  parlamentarne.

W akcji wzięło udział 1433 szkoły.
Ogólnopolskie wyniki głosowania młodzieży można obejrzeć na stronie:
http://www.mlodzi.ceo.org.pl/aktualnosci/wyniki-mlodzi-glosuja-wybory-parlamentarne-2015,18

W naszej szkole frekwencja wynosiła 70,52%, a wyniki publikujemy poniżej:

Galeria:

Szkolne wybory prezydenckie 2015

W dniu 04. 05. 2015 r. w ramach projektu „Młodzi głosują” odbyły się w naszej szkole wybory  prezydenckie.

W akcji wzięło udział 1415 szkół.
Ogólnopolskie wyniki głosowania młodzieży można obejrzeć na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/mlodzi/news/jak-glosowali-mlodzi

W naszej szkole frekwencja wynosiła 88,82%, a wyniki publikujemy poniżej:

Galeria:

Małopolski Konkurs „Historia Solidarności”

 

Dnia 25 marca 2015 r. odbył się w naszym gimnazjum etap rejonowy Małopolskiego Konkursu „Historia Solidarności” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Regionem Małopolski NSZZ „ Solidarność” w ramach II edycji projektu „ Szlakiem Małopolskiej Solidarności”.
Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy nt. ruchu społecznego „ Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, kultywowanie i upowszechnienie ideałów oraz wartości ruchu „Solidarność” oraz upamiętnienie 35 rocznicy powstania „ Solidarności” w Polsce.
W konkursie wzięły udział dwie uczennice naszego gimnazjum. O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.

 Galeria: Zobacz więcej