Światło dla Syrii

Zakończono akcję „Światło dla Syrii”.

Dzięki Waszemu wsparciu do fundacji wysłaliśmy 2088,29 zł.