XII edycja Międzyszkolnego Konkursu BIOLCHEM „Świat przez pryzmat biologii i chemii”

Do XII edycji Międzyszkolnego Konkursu Biologiczno – Chemicznego  „BIOLCHEM”, którego temat przewodni w roku szkolnym 2018/2019 to „ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT BIOLOGII I CHEMII” zgłosiły się poniżej wymienione szkoły:

Kategoria:  PRZYRODA klasy IV- VI

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Józefiny i Emila Mików Lipnica Wielka
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce
 6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
 8. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. w. Brata Alberta w Skawie
 11. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 im. Św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem
 15. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
 16. Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary Wnękowej w Ponicach
 17. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
 19. Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie
 20. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju
 21. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej
 22. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Kategoria: klasy VII – VIII i klasy III oddziałów gimnazjalnych

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Józefiny i Emila Mików Lipnica Wielka
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce
 6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
 8. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. w. Brata Alberta w Skawie
 11. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
 13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 im. Św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem
 15. Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary Wnękowej w Ponicach
 16. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
 18. Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie
 19. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju
 20. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
 21. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 22. Szkoła Podstawowa nr 1 im. w. Jadwigi Królowej w Podwilku
 23. Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku
 24. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
 25. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
 26. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdrój
 27. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej
 28. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej