100 pytań do…

Drodzy uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych i klas ósmych!

 

9Niedługo rozpoczną się dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Jest to doskonała okazja do tego aby  przyjrzeć się danej szkole z bliska, zapoznać się z jej ofertą, porozmawiać z nauczycielami czy uczniami. Informacje które podczas tych dni uzyskacie powinny pomóc Wam podjąć ostateczną decyzję. Korzystajcie z tych dni mądrze, tak aby nie był to czas stracony.

 A więc o co warto zapytać?…

Odpowiedzi na to pytanie szukałam wraz z Wami  na zajęciach z doradztwa zawodowego i tak powstała lista „100 pytań do…” Zamieszczam najbardziej ciekawe i sensowne pytania. Niech będą one dla Was inspiracją i ściągą.

Doradca zawodowy

2

 1. Dlaczego warto wybrać tę szkołę/kierunek/profil?
 2. Czy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą uczyć się w osobnych klasach?
 3. Czy powstanie taka sama ilość klas/profili/ dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum?
 4. Ile osób musi być chętnych aby klasa została utworzona?
 5. Co w sytuacji, gdy jest za mało chętnych do utworzenia danej klasy?
 6. Jaka jest maksymalna liczba przyjętych osób w na danym profilu/kierunku?
 7. Czy przy rekrutacji do tej szkoły obowiązuje próg punktowy? Jeśli tak, to ile on wynosi?
 8. Czy dużo jest chętnych osób do tej szkoły?
 9. Jaka jest minimalna ilość punktów żeby się dostać do tej szkoły?
 10. Czy szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną ?
 11. Jakie dokumenty należy dostarczyć do szkoły podczas rekrutacji?
 12. Od kiedy rozpoczyna się rekrutacja do szkoły?
 13. Czy do szkoły jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy? I co w sytuacji kiedy lekarz nie wyda stosownego zaświadczenia?

1

 

 

 1. Jakie są profile w danej szkole?
 2. W jakich zawodach kształci szkoła?
 3. Jakie przedmioty na danym kierunku/profilu są rozszerzone?
 4. Ile godzin tygodniowo w pierwszej klasie będę miał przedmiotów rozszerzonych?
 5. Czy po klasie pierwszej mogę zmienić profil/kierunek zawodu?
 6. Jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji?
 7. Jakie języki obce są do wyboru?
 8. Jakie mam dalsze możliwości kształcenia/pracy po tym profilu/kierunku?
 9. Czy dany profil/kierunek jest często wybierany?
 10. Jakie po tej szkole/kierunku/profilu zdobędę umiejętności?
 11. Czy po ukończeniu tego kierunku znajdę prace?
 12. Czy w trakcie nauki szkoła zapewnia dobrze płatne staże?
 13. Czy szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi?
 14. Czy szkoła współpracuje z pracodawcami?
 15. Czy w szkole można zrobić dodatkowe kursy zawodowe/szkolenia i czy są one za darmo?
 16. Jak wysoki jest poziom nauczania w tej klasie/na tym szkoły? kierunku/profilu?
 17. Ile osób statystycznie w ciągu roku odpada z tej klasy/szkoły?
 18. Czy w pierwszym tygodniu roku szkolnego można jeszcze zmienić profil/kierunek?
 19. Ile przedmiotów muszę zdawać obowiązkowo na maturze?
 20. Czy na maturze obowiązkowo muszę zdawać przedmioty która miałam/em rozszerzone?

4

 

 1. Jaki jest poziom nauki w tej szkole/ na tym kierunku/profilu?
 2. Jaka jest zdawalność matur w szkole/profilu/zawodzie?
 3. Jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych?
 4. Ile procent maturzystów dostaje się na studia?
 5. Jaki procent absolwentów podejmuje prace w wyuczonym zawodzie?
 6. Czy nauczyciele na danym kierunku/profilu są bardzo wymagający?
 7. Czy nauczyciele na danym kierunku/profilu dobrze tłumaczą?

3

 1. Czy w szkole od tego roku będzie obowiązywała dwuzmianowość?
 2. I jeśli tak, to o której godzinie będzie zaczynać lekcje druga zmiana?
 3. jeśli jest dwuzmianowość w szkole to które klasy będą chodzić na drugą zmianę?
 4. Czy będą lekcje również w sobotę?
 5. Czy wszystkie lekcje odbywają się w jednym budynku?
 6. O której zaczyna się pierwsza lekcja?
 7. Jak długie są przerwy międzylekcyjne?
 8. Czy do szkoły jest dobry dojazd?
 9. Ile przeciętnie jest lekcji w ciągu dnia?
 10. Czy w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny?
 11. Czy w szkole obowiązują darmowe podręczniki czy też należy kupić je samodzielnie?
 12. Czy w szkole jest bezpiecznie?
 13. Czy w szkole jest zatrudniony psycholog/pedagog/doradca zawodowy?
 14. Czy każda klasa uczy się w jednej sali?

 

6

 1. Czy w szkole obowiązuje system punktowy z zachowania?
 2. Czy w szkole wolno farbować włosy?
 3. Czy w szkole wolno malować się?
 4. Czy w szkole wolno używać telefonów komórkowych, również podczas zajęć
 5. Czy w czasie przerw można wychodzić poza teren szkoły?
 6. Czy w szkole jest palarnia dla pełnoletnich uczniów?
 7. Czy szkoła ma parking dla uczniów?
 8. Czy w szkole jest sklepik/stołówka/automat z kawą dla uczniów?
 9. Czy w szkole jest szatnia?
 10. Czy w szkole trzeba mieć obuwie zastępcze?
 11. Czy szkoła ma własny węzeł radiowy i czy na przerwach jest muzyka?
 12. Czy w szkole obowiązują mundurki?

5

 

 1. Czy w szkole są zajęcia pozalekcyjne? Jeśli tak, to jakie?
 2. Czy w szkole są koła zainteresowań? Jeśli tak, to jakie?
 3. Czy po lekcjach możliwe są konsultacje z nauczycielem danego przedmiotu?
 4. Czy po lekcjach są dodatkowe zajęcia sportowe?
 5. Czy szkoła bierze udział w zawodach sportowych? – jeśli tak , to z jakich dyscyplin?
 6. Czy w szkole organizowane są konkursy/zawody sportowe/olimpiady przedmiotowe?
 7. Czy uczniowie dzieleni są na grupy językowe z uwagi na stopień zaawansowania?
 8. Czy lekcje są ciekawe?
 9. Czy nauczyciele sprawiedliwie oceniają?
 10. W jaki sposób prowadzone są lekcje?
 11. Czy jest dużo nauki na danym profilu/kierunku?
 12. W której klasie zdaje się egzaminy zawodowe?
 13. Czy nauczyciele zadają dużo zadań domowych?
 14. Co może nam sprawić trudność na tym profilu/kierunku?
 15. Czy szkoła organizuje darmowe kursy na prawo jazdy? Jeśli tak, to dla kogo są one przeznaczone?
 16. Czy z zajęć wychowania fizycznego są do wyboru fakultety, typu: siatkówka, fitness, piłka ręczna, itp.
 17. Ile jest godzin zajęć wf-u w ciągu tygodnia?
 18. Czy w szkole są organizowane kilkudniowe wycieczki krajowe lub zagraniczne?
 19. Czy szkoła organizuje wymiany zagraniczne?
 20. Czy szkoła uczestniczy w projektach unijnych?
 21. Czy można wyjechać za granicę na staż/praktykę?
 22. Czy szkoła organizuje praktyki zawodowe?
 23. Jak wyglądają praktyki w danym zawodzie?
 24. Czy praktyki zawodowe prowadzone są w szkole czy u pracodawców poza szkołą?
 25. Ile godzin praktyk jest w pierwszym roku nauki na danym kierunku?

 

 1. Jak są wyposażone sale lekcyjne?
 2. Czy sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny, typu, rzutnik, tablice multimedialną, itp.?
 3. Czy szkoła posiada pracownie zawodowe?
 4. Jak są wyposażone pracownie zawodowe/informatyczne/sale gimnastyczną?

8

 1. Jaka jest atmosfera w szkole?
 2. Jaką szkołą ma opinię w środowisku/ wśród uczniów i rodziców?
 3. Jakie wartości wyznawane są w tej szkole?
 4. Czy w szkole jest wolontariat?
 5. Czy w szkole działa samorząd uczniowski?