Dokumenty RODO

Obowiązek informacyjny monitoring —SZKOŁA

Obowiązek informacyjny PRACOWNIK

Obowiązek informacyjny DZIECKO RODZIC

Klauzula informacyjna w przedszkolu