Lekcje otwarte dla uczniów szkół podstawowych

W dniach 14-15 czerwca 2018r w naszej szkole odbyły się lekcje otwarte nt Wszędobylska woda dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zajęcia miały charakter warsztatowy i były prowadzone  przez uczestników projektu „JA w świecie= przyroda+matematyka+informatyka”.

Celem zajęć było: poznanie właściwości fizyko – chemicznych wody, uświadomienie uczniom znaczenia wody dla organizmów oraz związku między właściwościami wody a jej biologiczną funkcją, zwrócenie uwagi na problem ograniczonych zasobów wody pitnej na ziemi. Każda grupa miała przydzielonego asystenta, który czuwał nad poprawnością przebiegu wykonywanych doświadczeń oraz pracą zgodną z BHP.

Podczas warsztatów uczestnicy zajęć mieli możliwość samodzielnego  przeprowadzania doświadczeń obrazujących właściwości fizyko – chemiczne najpowszechniejszej substancji świata – wody. Następnie na podstawie przeprowadzonych doświadczeń odpowiedzieli na postawione pytanie kluczowe Jaki jest związek miedzy właściwościami wody a jej biologiczną funkcją. W trakcie zajęć ich uczestnicy mieli możliwość oglądnięcia demonstracji przeprowadzonej przez starszą koleżankę, obrazującej fakt iż woda pitna stanowi zaledwie niewielki procent całej wody na ziemi. oraz zostali wprowadzeni przez swoje starsze koleżanki w zagadnienia : Zawartość wody w organizmach żywych, Jak wykorzystujemy wodę w życiu codziennym. Na zakończenie zajęć uczestnicy warsztatów dokonali ich ewaluacji.