Finalizacja XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno – Biologicznego BIOLCHEM

W dniu 6 czerwca 2018r. odbyła się finalizacja XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno – Biologicznego BIOLCHEM. W tym roku szkolnym konkurs odbył się pod tematem przewodnim „Liczne oblicza ziemi”. Honorowy patronat nad konkursem objęła kolejny raz Prezes Banku Spółdzielczego  w Rabie Wyżnej Pani mgr Halina Szewczyk.

Głównym celem konkursu było:

  • Rozwijanie u uczniów zainteresowania przedmiotem, pogłębianie wiedzy biologicznej i chemicznej, dostrzeganie i rozumienie elementarnych zjawisk biologii i chemii oraz korelacji zachodzących między nimi.
  • Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. Na zaproszenie udziału

w pierwszym etapie konkursu odpowiedziało:

  1. w kategorii szkoły podstawowe klasy V-VI – 20 szkół podstawowych z 3 powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego (w sumie 149 uczniów),
  2.  w kategorii uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych wzięło udział 125 uczniów z 22 Szkół Podstawowych 4 powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego i myślenickiego,

w II etapie konkursu wzięło udział 19 uczniów klas VII i oddziałów gimnazjalnych z 11 szkół podstawowych i 20 uczniów klas V-VI  z 14 szkół podstawowych.

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom naukowym i zapraszamy za rok.

Organizatorzy konkursu:

mgr Bernarda Szewczyk

mgr Wioletta Antosiewicz-Gacek

mgr Dorota Knap