Dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi w Czarnym Dunajcu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Czarnym Dunajcu zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 5 kwietnia 2018r. od godzin 9.30 W programie znajduje się:

  • Zwiedzanie szkoły
  • Program artystyczny w wykonaniu uczniów
  • Prezentacja na temat szkoły oraz kierunków kształcenia
  • Możliwość uczestnictwa i obserwacji lekcji
  • Słodki poczęstunek

 Szkoła kształci w następujących kierunkach:

  • humanistyczny z elementami regionalizmu  (rozszerzony j. polski, j. angielski, historia, przedmiot dodatkowy – elementy wiedzy o regionie)
  • humanistyczno – prawny (rozszerzony j. polski, j. angielski, historia, przedmiot dodatkowy – elementy wiedzy o społeczeństwie)
  • turystyczno- językowy (rozszerzony matematyka, język obcy, geografia, przedmiot dodatkowy – elementy geografii turystycznej)
  • ekonomiczno – językowy (rozszerzony j. angielski, matematyka, geografia, przedmiot dodatkowy- ekonomia w praktyce)

Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły: https://ploczarnydunajec.spsk.info.pl

Doradca zawodowy