TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Poniżej został zamieszczony załącznik Małopolskiego Kuratora Oświaty, który podaje terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły zawodowej I stopnia na rok szkolny 2018/2019. Kolorem zaznaczone zostały najważniejsze w procesie rekrutacji daty.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

Zachęcam uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych do zapoznania się z podanym terminarzem. Szczegółowe informacje nt. rekrutacji dostępne są w Szkolnym  Punkcie Informacji i Kariery.

Pedagog szkolny/doradca zawodowy