Spotkania z uczniów z naszym dzielnicowym

W dniach 6 i 8 marca 2018 r. w naszej szkole gościł st. aspirant – pan Paweł Sewioło z Komisariatu Policji w Rabce-Zdrój, który na naszym terenie pełni funkcje dzielnicowego. Pan Paweł w w/w dniach przeprowadził spotkania profilaktyczne we wszystkich klasach drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich i bezpieczeństwa w Sieci. 

Pedagog szkolny