Klasa sportowa w Nowym Targu

piłkaI Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu otwiera klasę sportową o specjalności – piłka nożna.

Do klasy obowiązuje rekrutacja elektroniczna – tak jak w przypadku pozostałych klas w tej szkole.
Kandydaci do klasy sportowej składają podanie o przyjęcie do 18 maja 2018r.
Kandydat do klasy sportowej musi spełniać wymogi takie jak w rekrutacji do liceum ogólnokształcącego oraz pozytywnie przejść test sprawnościowy, z którego może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Przedmioty punktowane to: j.polski, j.obcy, geografia, matematyka
Szkoła rozpatruje podania do klasy sportowej od 150 pkt. wzwyż. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 300 (200 pkt. za świadectwo i egzamin gimnazjalny, 100pkt. za test sprawnościowy). Do klasy zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów podczas rekrutacji.
Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej: Od 22 do 25 maja 2018 r. wg odrębnego regulaminu podanego przez klub NKP PODHALE.  Informacje na stronie: www.nkp.podhale.pl oraz pod numerem tel. 535 485 560
 
Podanie wyników prób sprawności fizycznej do 5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.
Doradca zawodowy