Aktualnie przeglądane

Luty 2018

II etap konkursu – „Jan Paweł II – w gronie świętych”

Informujemy, że II etap konkursu  – „Jan Paweł II – w gronie świętych” odbędzie się 5 marca 2018 r. w budynku  Gimnazjum w Rabie Wyżnej (Raba Wyżna 65).

II Etap konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący życiorysu świętego wybranego przez uczniów danej klasy w I etapie (prezentacja multimedialna) oraz życiorys św. Jana Pawła II, jego pielgrzymki ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymek do Polski, list do młodych „Parati semper„, przemówienia w czasie ŚDM 1991.

Czas Rozwiązywania testu wiadomości przewidziany jest na 70 min.

Harmonogram Konkursu:

 • 8:45 SP Bielanka, SP Sieniawa, SP Nr 1 w Skawie
 • 10:30 Gimnazjum w Rabie Wyżnej
 • 11:50 SP Raba Wyżna

TEKST

BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW.

          images2

Drodzy rodzice!

                  Czas dorastania naszych dzieci bywa trudny tak dla nas jak i dla nastolatka. Często więzi łączące nas z dzieckiem ulegają osłabieniu, a coraz większą rolę w życiu nastolatka odgrywają rówieśnicy. Młodzi ludzie wchodzą w nowy okres życia, naśladują starszych, chcą upodobnić się do kolegów, być akceptowanym w grupie rówieśniczej – często za wszelką cenę i wbrew temu co oczekują rodzice. Tym samym są szczególnie narażeni na kontakt z różnego rodzaju używkami, takimi jak alkohol, papierosy czy narkotyki. Z jednej strony chcą podejmować samodzielne decyzje, chcą być traktowani jak dorośli ludzie, a z drugiej w dalszym ciągu potrzebują naszej dyskretnej pomocy i opieki oraz świadomości że zawsze mogą liczyć na wsparcie rodzica niezależnie od tego co zrobią. Dlatego tak ważna w tym okresie jest rola rodzica i relacja jaką ma z dzieckiem. Im bardziej jest ona głęboka nacechowana wzajemnym szacunkiem, zaufaniem, miłością tym większą ma moc chroniącą nasze dzieci przed używkami.
Warto inwestować w nasze relacje z dziećmi, spędzać z nimi czas, rozmawiać, po prostu być z nimi, budować i ulepszać wzajemne relacje. Dlatego zachęcam do lektury załączonego poniżej poradnika dla rodziców, który w przystępny sposób przybliża nam zasady budowania dobrego kontaktu z dzieckiem. Poradnik został przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani w ramach ogólnopolskiej kampanii: „Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Zwraca on również uwagę na sygnały, które powinny nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka oraz podaje zasady postępowania w sytuacji gdy nastolatek ma kontakt z narkotykami.
Jak twierdzą autorzy poradnika: „nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami”.

Zachęcam do lektury
Pedagog szkolny

Poradnik dla rodziców.

Nick „Viktoria”

W dniu 7 lutego 2018r. gościliśmy w naszej szkole Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. Tym razem młodzież klas II i III oddziałów gimnazjalnych wzięła udział w spektaklu profilaktycznym pt. „Nick Victoria”, który ukazywał skutki uzależnienia od Internetu. Aktorzy -momentami w sposób zabawny, a momentami całkiem na serio- na przykładzie historii przeciętnej nastolatki pokazali ciemne strony Internetu. Zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia na jakie narażony jest młody człowiek, spędzający swój czas w Necie, zwłaszcza w sytuacjach kiedy w  życiu realnym odstaje od grupy i jest zwyczajnie samotny. Spektakl stanowił doskonały przyczynek do rozmów i spotkań wychowawców z uczniami nt. bezpieczeństwa w Sieci. 

Pedagog szkolny  

Osoby doznające przemocy w rodzinie wbrew ich jakże częstemu przekonaniu nie są same. Jest wiele instytucji oraz stowarzyszeń które pomagają w tego typu sytuacjach. Poniżej przedstawiam adresy instytucji, numery telefonów pod którymi mogą uzyskać informacje oraz znaleźć wsparcie osoby doznające przemocy w rodzinie lub świadkowie w/w przemocy.

GRWPunkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 0-13 część przyziemia). Jest czynny w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 oraz czwartki od 15:00 do 17:00. Można w nim uzyskać min. pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną oraz w kontaktach z policją, prokuratorem i sądem. Na konsultacje ze specjalistami można umawiać się z pracownikami socjalnymi lub pod nr telefonu: 888 568 305. Porad udziela także ks. Norbert Sarota (poniedziałki 18.30 – 19.30 w Domu Parafialnym)

wsparcieGrupa spotyka się dwa razy w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, /pokój nr 13 przyziemia budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna/. Spotkania odbywają się w II i IV poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.45 do 16.45. Udział w spotkaniach jest bezpłatny – finansowany ze środków GOPS. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej – dział pomocy społecznej 18/26 71 231.

pKomisariat Policji w Rabce-ZdrojuUL. Do Pociesznej Wody 50a, 34-700 Rabka-Zdrój
tel – 18 267 62 20

INTERWOśrodek znajduje się na  ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu. Placówka zapewnia wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, poradnictwo prawne i informacyjne. Telefon kontaktowy to  512 492 114/ 798 798 894, czynny pn. 11-19, wt, śr, pt 8-15,  czw 8-16

linia „Niebieska Linia” 801-12-00-02 – działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00 Opłata za połączenie – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

PORADY PRPoradnia działająca przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska linia” czynna pod numerami telefonów:

 • 22/666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
 • 801-120-002 – środa, godz. 18.00-22.00

Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem. W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można również pisać na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

kryz tel Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Połączenie numerem jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Telefony zaczynające się na 116 to grupa europejskich, darmowych linii telefonicznych o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefony tego rodzaju są obsługiwane w różnych krajach europejskich przez organizacje pozarządowe, tak dzieje się i w Polsce. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.

POMOC SPOLNa stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej: http://gopsrabawyzna.pl znajduje się zakładka: „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE” poświęcona tej problematyce. Znajduje się tam min.

LINAdresy organizacji i instytucji z całej Polski pomagających ofiarom przemocy w rodzinie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl/ Jest to strona w całości poświęcona problematyce przemocy w rodzinie. Można na niej znaleźć dużo istotnych informacji zarówno dla osób będących ofiarami przemocy jak i jej świadkami.

def. To zamierzone działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić.

 • Zamierzone działanie lub zaniechanie działania: oznacza to, że osoba stosuje przemoc intencjonalnie, czyli nie przez przypadek, robi coś, co krzywdzi drugą osobę albo nie robi czegoś, do czego jest zobowiązana i w ten sposób wyrządza krzywdę (np. rodzic, który nie karmi dziecka). Najczęściej osoba, która stosuje przemoc jest przekonana, że robi to w słusznym celu, a nawet dla dobra drugiej osoby.
 • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą: oznacza to, że jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i wykorzystuje tę przewagę wywierając wpływ na osobę słabszą po to, by zmusić ją do podporządkowania się swoim oczekiwaniom, przy braku możliwości samoobrony.
 • Działanie lub jego zaniechanie przez jedną osobę narusza prawa i dobra osobiste drugiej: każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku, posiadania i wyrażania swojego zdania, prywatności, nietykalności cielesnej, bezpieczeństwa itp. – natomiast osoba, która stosuje przemoc, swoim zachowaniem łamie te prawa.
 • Takie zachowanie powoduje cierpienia i szkody. Szkody te mogą być zarówno fizyczne (zranienia, siniaki, zadrapania), jak i psychiczne (traumy, lęki, niemoc, strach).

Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu. W rodzinie /związku z problemem przemocy występują różne rodzaje przemocy: IV r

 • PRZEMOC FIZYCZNA –  Szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, duszenie, przytrzymywanie, szczypanie, bicie, topienie, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, rzucanie przedmiotami w drugą osobę, itp.
 • PRZEMOC PSYCHICZNA –  Wyśmiewanie, narzucanie swojego zdania, nadmierne dotkliwe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.
 • PRZEMOC SEKSUALNA – Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych, itp.
 • PRZEMOC EKONOMICZNA –  Zabieranie pieniędzy, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, oszustwa rozmaite, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka), itp.

koło przemocyPrzemoc w rodzinie/związku charakteryzuje się swoistym cyklem na który składają się następujące po sobie  fazy:

W tym okresie pojawia się coraz więcej sytuacji I etapkonfliktowych w związku/rodzinie. Sytuacja w rodzinie/związku staje się coraz bardziej napięta. Sprawca przemocy staje się coraz bardziej drażliwy, jest ciągle poirytowany, spięty, byle drobiazg jest w stanie wyprowadzić go z równowagi i stać się pretekstem do kłótni, awantury oraz do wyładowania swoich emocji na członkach rodziny.

Pozostali członkowie rodziny starają się schodzić z drogi agresora. Osoba będąca ofiarą przemocy w  rodzinie/związku stara się za wszelką cenę nie doprowadzać do sytuacji konfliktowych. Często zastanawia co jeszcze może zrobić ona i/lub dzieci aby tylko nie doszło do wybuchu agresji. Wywiązuje się wręcz perfekcyjnie ze swoich obowiązków, próbuje przewidywać i spełniać zachcianki partnera. W sytuacji się pojawiających się konfliktów stara się załagodzić sytuacje za wszelką cenę. Często przeprasza partnera za swoje „ niewłaściwe zachowanie”, uspokaja go, nie reaguje na zaczepki, milczy, czasem rozmawia aby rozładować napięcie panujące w domu. Tłumaczy przed sobą, dziećmi czy partnerem powody przez które jest taki nerwowy/zły, itp. czynnikami zewnętrznymi ( „miał zły dzień”, „pokłócił się z szefem”, itp.)

Cechą charakterystyczną tej fazy jest rosnące napięcie w rodzinie, które u osób doznających przemocy może objawiać się w postaci bólów somatycznych (ból głowy, żołądka, bezsenność, itp.). To rosnące napięcie i towarzyszący strach i lęk może sprawiać że w pewnym momencie osoby doznające przemocy same wywołują kłótnie po to by mieć to już za sobą.

II etapZachowanie sprawcy przemocy w tej fazie jest nieprzewidywalne. Wybuchy gniewu wywołują drobiazgi. Partner w ogóle się nie kontroluje i często wpada w szał a pojawiająca się agresja może przejawiać się biciem, kopaniem, grożeniem, itp. Osoba doznająca przemocy stara się robić wszystko aby uspokoić partnera a tym samym ochronić siebie. Jednak nic nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Po zakończenie wybuchu przemocy, osoba doznająca przemocy często jest w szoku. Czuje wstyd i przerażenie, ale również złość i bezradność.

Kiedy sprawca wyładował już swoje emocje na ofierze i wie że przekroczył granice stara sięIII etap wynagrodzić ofierze wcześniejsze przeżycia. Przeprasza za swoje zachowanie, szczerze żałuje, obiecuje że nigdy to się nie powtórzy, stara się znaleźć zewnętrzne usprawiedliwienia za swoje zachowanie. Okazuje ofierze/członkom rodziny ciepło, skruchę i miłość, dba o ich potrzeby, spędza z nimi czas. Staje się troskliwym partnerem/ojcem. Kupuje kwiaty, przynosi prezenty, zachowuje się tak jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Z zewnątrz wygląda to tak jakby w tej rodzinie/związku trwała sielanka czy miesiąc miodowy. Swoim zachowaniem mami ofiarę/członków rodziny. Zaczynają oni wierzyć, że ukochany partner/ojciec się zmienił i to co się stało było tylko jednorazowym aktem przemocy i nigdy więcej się nie powtórzy.  Bo przecież wszystko teraz jest takie cudowne a partner/ojciec jest miły, dobry.

Jeśli wcześniej osoba doznająca przemocy weszła na drogę prawną (złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sprawa rozwodowa itp.), w tej fazie może się wycofać z tych działań, wierząc, że sytuacja wróciła do normy i przemoc już nie powróci.  Jest to jednak złudne myślenie bo przemoc wraca a w następnym cyklu jest jeszcze gwałtowniejsza.

Faza miodowego miesiąca może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, jednak mija i przemoc ponownie zatacza krąg: pojawia się znów kolejno faza narastającego napięcia, ostrej przemocy i miodowego miesiąca.

 Warto pamiętać, że to osoba, która stosuje przemoc, jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy! Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za to, że partner jest agresywny. Przemoc pod każdą postacią jest przestępstwem.

Źródło: www.niebieskalinia.pl

 

SK PCK – przygotowania do Niedzieli Palmowej w Teresce

W środę 7 lutego członkowie SK PCK  z klas gimnazjalnych pod opieką p. K. Wójciak oraz zaprzyjaźniona młodzież  ze Szkoły Podstawowej pod opieką p. E. Szadkowskiej wybrali się do Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce – Zdroju. Podczas spotkania wykonywane były bibułowe kwiatki, które będą ozdabiać palmy wielkanocne. Takie spotkanie to doskonała forma integracji oraz nabywania konkretnych i przydatnych umiejętności. 😀😀😀😀😀 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

W czwartek, 11 stycznia 2018 roku, trzech uczestników z naszej szkoły wzięło udział w etapie regionalnym I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które liczy obecnie 600 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 19 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych kołach. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klas 7 szkoły podstawowej oraz klas 2, 3 gimnazjów, uczący się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą.

Z trudnymi zadaniami etapu regionalnego zmagali się uczniowie z gimnazjów, którzy pozytywnie zaliczyli test etapu szkolnego, przeprowadzonego 23 listopada 2017 roku.

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Goethe-Institut w Warszawie zakwalifikował się uczeń klasy II b Fabian Grabowski – GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!