22.12.2017 roku  wolontariusze BARKI w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli życzenia  pensjonariuszom i pracownikom  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rabie Wyżnej. Wspólnie połamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i przekazaliśmy pacjentom przygotowane przez nas kartki świąteczne.

.