Konkurs biblioteczny

„ZABAW SIĘ W ILUSTRATORA KSIĄŻKI”

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
 2. Promocja zbiorów.
 3. Kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i poetyckiego słowa.
 4. Prezentacja umiejętności uczniów.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI i VII oraz klas gimnazjalnych i trwa od 24.11.2017 r. do 30.11.2017 r.
 2. Praca musi zawierać ilustrację do wybranej książki wraz z fragmentem tekstu.
 3. Pracę w formacie A4 należy zabezpieczyć koszulką oraz czytelnie opisać na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł, autor książki.
 4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

Uwagi końcowe:

 1. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac.
 3. Jury wyłoni trzech laureatów.
 4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.