PRAWA AUTORSKIE

1cyberCzy ściąganie z Internetu jest legalne? Czy wolno nam kopiować i rozpowszechniać utwory innych osób w Internecie? Kiedy i na jakich warunkach możemy korzystać z utworów innych osób bez ich zgody? Czy serfując po Necie powinniśmy wiedzieć co to jest wolna licencja i jak ona działa?

Samorząd Uczniowski/Pedagog szkolny

PR AUTORSWedług prawa autorskiego z utworów innych osób możemy korzystać wyłącznie za ich zgodą. Bez zgody autora możemy:ŚCIĄGA

  • cytować fragmenty jego utworów – zawsze jednak musimy wtedy podać autora cytatu i tytuł utworu z którego ten cytat pochodzi
  • kopiować i rozpowszechniać utwory ale tylko  znajomym i rodzinie. Wolno nam skopiować piosenkę koledze ale nie można już jej zamieścić w Internecie. Nie wolno nam też wykorzystywać utworów innych osób aby zarobić pieniądze 
  • ściągać z internetu –  samo ściągnięcie utworu/pliku już rozpowszechnionego w sieci nie stanowi naruszenia prawa. I nieważne jest czy ściągamy plik na dysk komputera czy tylko używamy w przeglądarce internetowej.Ale nie wolno nam udostępniać utworów innych osób bez ich zgody. 

Jeżeli korzystamy z czyjegoś utworu zawsze należy podać:

  • imię i nazwisko lub pseudonim autora
  • źródło: link lub tzw. adres bibliograficzny — tytuł, rok ukazania się, informacje o wydawcy

Pamiętajmy, że programy P2P takie jak BitTorrent jednocześnie pobierają i udostępniają informacje. Dlatego nie wolno ich wykorzystywać do utworów pod ochroną praw autorskich. Wolno z nich korzystać do dzielenia się utworami z domeny publicznej lub opublikowanymi na wolnych licencjach.

WOLNA LWolna licencja ( tzw. Licencje Creative Commons (CC) ) – to zestaw umów na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Innymi słowy autor danego utwory/pliku przekazuje część praw  do nieograniczonego korzystania z utworu na odpowiednich warunkach. Dzięki temu użytkownicy korzystający z danego utworu nie muszą za każdym razem prosić twórcę o zgodę. W podobny sposób działa  Wikipedia — największa encyklopedia na świecie.

Najbardziej popularne rodzaje licencji Creative Commons (CC), z którymi możemy spotkać się w Sieci to:

Creative Commons Attribution new icon Uznanie Autorstwa (ang. Attribution (BY)) – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.

Creative Commons Noncommercial icon Użycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial (NC)) – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
Creative Commons No Derivative Works icon Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND)) – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.
Creative Commons Share Alike icon Na Tych Samych Warunkach (ang. Share Alike (SA)) – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

Źródło:

http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/dozwolony-uzytek/                     edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wolne-licencje/https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#Zastosowanie