Warsztaty ze specjalistą ds. prewencji…

pol1Poszczególne klasy II brały udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez sierżant Annę Martuszewską z Policji w Rabce-Zdrój nt. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej z nią związanej. Podczas warsztatów przybliżone zostały uczniom zagrożenia na jakie mogą być narażeni przebywając w Sieci. Zwrócono uwagę na plusy i minusy Internetu i odpowiedzialne z niego korzystanie. Omówione zostały zasady postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą zachowań przemocowych w Sieci.