Aktualnie przeglądane

Wrzesień 2016

Wybory do samorządu 2016.

W  dniu 28.09.2016 r. odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum.

Komisja w składzie:Aleksandra Pałasz,Dominika Rapacz,Ewelina Antolak,Katarzyna Zając,Magdalena Domalik,Karolina Majchrzak,Maria Mucha,Karolina Harkabuz,Agnieszka Król

Przeprowadziła głosowanie, podliczyła głosy, ogłosiła :

1.       Uprawnionych do głosowania – 353 uczniów

2.       Głosujących – 333 uczniów

3.       Oddano:39 głosów na Kingę Bandyk,69 głosów na Magdalenę Kalemba,119 głosów na Karolinę Kurańda,69 głosów na Annę Pałasz,37 głosów nieważnych

4.       Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Karolina Kurańda.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała mgr Małgorzata Ślaga.

GRATULUJEMY!

Zobacz foto:

Adopcja na Odległość

PODZIĘKOWANIE
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!
Dziękujemy Wam bardzo za pomoc w realizacji naszego projektu, jakim jest udział w programie Adopcja na Odległość. Ze sprzedaży ciastek dn. 22 września 2016 r. uzyskaliśmy dzięki Wam 137 zł. Poprzez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie pieniądze te zostaną przekazane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla Przedszkola Saint James w Mansie w Zambii.

Serdecznie pozdrawiamy.
Klasa IA wraz z wychowawczynią

adoppcja

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

System oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Zobacz więcej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

System oceniania z matematyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania-edukacyjne-klasa-1-gimnazjum

Wymaagania-edukacyjne-klasa2-gimnazjum

Wymagania-edukacyjne-klasa-3-gimnazjum

Opracował zespół nauczycieli matematyki w Gimnazjum nr1 w Rabie Wyżnej                                                                                                                  mgr Katarzyna Kluszczyńska

mgr inż. Wiesław Lewandowski

mgr Ana Zając