Egzamin poprawkowy z matematyki

Dyrektor Gimnazjum informuje, że egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się dn. 23 sierpnia o godz. 9.00