XII Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny- etap szkolny.

herbfiza proj

W dniu 14.03.2016r odbył się etap szkolny XII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 17 szkół.

 1. Gimnazjum w Jabłonce
 2. Gimnazjum nr 1 -Raba Wyżna
 3. IV MCE Nowy Targ
 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum -Czarny Dunajec
 5. Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej -Rabka Zdrój
 6. Zespół Szkół w Chabówce
 7. Gimnazjum im. Wawrzyńca Spytka Jordana w Spytkowicach
 8. Gimnazjum w Klikuszowej
 9. Gimnazjum im. Sługo Bożego ks. Michała Rapacza –Tenczyn
 10. Zespół Szkół w Skawie
 11. Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu
 12. Gimnazjum w Maniowach
 13. Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach
 14. Zespół Szkół w Podwilku
 15. Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy
 16. Gimnazjum w Skomielnej Białej
 17. Gimnazjum w Gronkowie

Zgodnie z wcześniejszą informacją poniżej przedstawiamy klucz odpowiedzi do testu konkursowego (dostępne po godz.15.00).

Konkurs Fizyczny 2016- szkolny

Klucz 2016- szkolny

Do 11 kwietnia 2016 Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła do Komisji wyniki etapu  szkolnego w formie elektronicznej i papierowej wraz z pracami uzyskującymi 40% punktów, po uprzednim udostępnieniu do wglądu kart ocen i prac. Protokoły w formie elektronicznej proszę przesłać na adres e-mailowy: w.wiatrak@gmail.com

protokół

Protokoły papierowe wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali minimum 40% punktów, proszę przesłać na adres gimnazjum:

Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

34 – 721 Raba Wyżna 65

Do 17 kwietnia 2016 Komisja dokonuje analizy protokołów i nadesłanych prac z etapu I, przeprowadza kwalifikację do etapu rejonowego konkursu i ogłasza listę jego uczestników na stronie internetowej www.gim1.rabawyzna.pl

organizatorzy:

Wiesława Wiatrak i Ana Zając