Spotkanie z rodzicami nt. cyberprzemocy i zagrożeń w Sieci.

zebranieDnia 12 stycznia 2016r. w ramach profilaktyki szkolnej odbyło się spotkanie rodziców klas I – III z panem Markiem Szczotkowskim – edukatorem i profilaktykiem z pracowni psychoedukacyjnej: „Samodoświadczalnia” Spotkanie- połączone z prezentacją multimedialną- dotyczyło cyberprzemocy i zagrożeń w sieci. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się z jakimi zagrożeniami w Internecie może spotkać się ich dziecko, jak przebiega proces uzależnienia się od komputera czy Internetu.