Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego.

logoNasza szkoła bierze udział w projekcie: „ Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest  finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W ramach projektu organizowane są 264 warsztaty w całej Polsce dla 7 920 uczniów szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej w odniesieniu do codziennych problemów młodzieży oraz przybliżenie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków/ofiar.

W ramach w/w projektu dniu 08.12.215r. samorząd uczniowski czyli przedstawiciele samorządów klasowych klas I-III brali udział w dwugodzinnych warsztatach pt.: „Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego”. W ramach warsztatu poruszane były tematy związane z bezpiecznym posługiwaniem się Internetem bez kolizji z prawem. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się min.:

  • co to jest cyberprzemoc, i jak się przed nią bronić;
  • jakie zagrożenia kryją się w sieci i jak ich unikać
  • kim jest ofiara i jakie są prawne środki jej ochrony;
  • jak reagować na przestępstwo elektroniczne;
  • co to jest plagiat, prawa autorskie
  • jakie są prawa i obowiązki świadków
  • jakie są konsekwencje czynów karalnych popełnionych
    przez nieletnich;

Teraz każdy samorząd klasowy ma za zadanie na podstawie usłyszanych podczas warsztatu informacji oraz otrzymanych materiałów przygotować prezentacje multimedialne i przedstawić je na lekcjach wychowawczych w swoich klasach.

Pedagog szkolny