Aktualnie przeglądane

Wrzesień 2015

KOLEKCJONERZY WRAŻEŃ

TEATR Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej młodzież  z naszej szkoły wzięła udział w przedstawieniu profilaktycznym: „Kolekcjonerzy wrażeń”, przygotowanym przez Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. Spektakl poruszył temat tzw. dopalaczy, pokazując jak tragicznie może się skończyć nawet jednorazowa przygoda z tymi substancjami. Historia trójki nastolatków zmusza do refleksji i pokazuje jak poważne a wręcz nieodwracalne skutki może za sobą pociągnąć jedna nieprzemyślana decyzja.

 

„Aktywni dla powietrza” – audycja radiowa

 Gimnazjaliści realizujący projekt  „Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie ” w ramach działania „Aktywni dla powietrza” opracowali scenariusz audycji radiowej nt. „Źródła zanieczyszczeń powietrza ich wpływ  na środowisko i zdrowie człowieka”, którą następnie nagrali.

Efekt ich pracy można było usłyszeć  w czasie transmisji audycji przez szkolny radiowęzeł w dniu 29.09.2015r. Dla społeczności lokalnej jest ona dostępna w lokalnej sieci internetowej BESTNET.

Jeśli chcesz ponownie posłuchać nagrania kliknij w poniższy link

AUDYCJA „Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka”

I Partyzancki Rajd Szlakami kpt. Bolesława Duszy – ps. „Szarota”

W dniu 18.09.2015 roku przedstawiciele naszego gimnazjum klasa III E pod opieką nauczycielki historii Małgorzaty Młynarczyk brali udział w I Partyzanckim Rajdzie Szlakami kpt. Bolesława Duszy – ps. „Szarota” – „Pierwszy partyzant Podhala”.

Była to piękna lekcja historii i patriotyzmu, dzięki której poszerzona została znajomość dziejów „Małej Ojczyzny” z okresu II wojny światowej. Uczestnicy dziękują organizatorom rajdu.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych.

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA z zajęć technicznych