Aktualnie przeglądane

Czerwiec 2015

Powietrze jakie jesteś?

wfosigw logotype - colorZa nami pierwszy etap badań. Uczniowie  zbadali już wpływ soli ołowiu na białko oraz dowiedzieli się jaki wpływ mają tlenki siarki na rośliny zielone (próbką badawczą były gałązki sosny). Wykryli ich śladowe ilości w próbkach gleby pobranej z pobocza przy najruchliwszej drodze w gminie, dokonali pomiaru chwilowego zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach gminy, natężenia ruchu. Wykonali pierwszy etap badań stanu czystości powietrza na podstawie skali porostowej. Zobacz więcej

Kotłownia biomasę znajdującej się w Garbarni Panda w Rabie Wyżnej

pandaUczniowie realizujący projekt ” Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie” odwiedzili nowoczesną kotłownię na biomasę. W trakcie zajęć uczniowie w 3 grupach zapoznali się z działaniem nowoczesnej kotłowni, spełniającej najnowsze wymogi ochrony środowiska, gdzie nośnikiem energii jest biomasa. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również jakie korzyści płyną z funkcjonowania tak nowoczesnej kotłowni zarówno dla firmy jak i środowiska.

wfosigw logotype - color

 

STATUETKI ROZDANE:)

Statuetkę Prymusa Gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia  – a więc nasze największe wyróżnienie  –  otrzymała uczennica klasy III B – Patrycja Kadłubek.

statuetka

Z kolei Statuetkę Najlepszego Sportowca otrzymała Magdalena Górka z klasy III D.

sportowiecSerdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i sportowych!

Zajęcia w Geotermii w Bańskiej Niżnej

wfosigw logotype - color40 osobowa grupa uczniów realizująca projekt grantowy „Ty tez masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie” realizowany przez Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna w 2015r Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. udała się wraz z opiekunami na zajęcia otwarte do Geotermii w Bańskiej Niżnej.

W ramach zajęć otwartych uczniowie zapoznali się z działaniem pompowni wód geotermalnych rurociągu centralnego i przepompowni z układem redukcji ciśnienia.

Zobacz więcej

Rekrutacja – dokumenty

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi dostarczania kopii osiągnięć (ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, udziału w konkursach i in. szczególnych osiągnięć) przez kandydatów przypominamy, że w rekrutacji na rok szkolny 2015/16:

1.TO NASZE GIMNAZJUM- kandydaci, których konta zakładało ich gimnazjum macierzyste NIE muszą dostarczać kopii dokumentów! W takim przypadku weryfikacja osiągnięć będzie dokonywana na poziomie gimnazjum, które odpowiada za poprawność wprowadzonych do systemu danych – TO NASZE GIMNAZJUM

2. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładali swoje konta będą dostarczać do szkoły pierwszego wyboru kopie potwierdzające osiągnięcia (UWAGA! Dotyczy, to również kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego, którym konta zakładały ich gimnazja macierzyste). Weryfikacja osiągnięć kandydata, dokonywana będzie przez SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ