Powietrze jakie jesteś w naszej gminie?

wfosigw logotype - colorUczniowie realizujący projekt „Ty też masz wpływ na jakość powietrza w naszej gminie” przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek ze szkoły ankietę dotyczącą ich wiedzy nt stanu czystości powietrza na terenie gminy.

Zobacz wyniki ankiety

Sondę wśród mieszkańców gminy Raba Wyżna nt Sposobu ogrzewania domów.

Zapoznaj się z wynikami przeprowadzonego sondażu

Sondaż wśród mieszkańców gminy Raba Wyżna

Prezentacja (sondaż)

Wywiad w Urzędzie Gminy – z p. Agnieszką Pędzimąż- Inspektorem Ochrona Środowiska nt stanu czystości powietrza w gminie i dostępnych dokumentów w tym programów dotyczących stanu czystości powietrza.

Przeczytaj

Na podstawie zebranych informacji z ankiet, sondy oraz wywiadu w wydziale ochrony środowiska uczestnicy projektu dokonali wstępnej oceny stanu powietrza w naszej gminie.