Projekt edukacyjny „Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?”

Uczniowie realizujący projekt edukacyjny „Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?” zakończyli I etap prac: zgromadzili materiały nt doświadczeń chemicznych i biologicznych z różnych źródeł wiedzy i dokonali ich selekcji. Następnie wykonali zestaw wybranych doświadczeń i obserwacji oraz stworzyli dokumentację zdjęciową. Wyniki swojej pracy badawczej uczniowie przedstawili w formie folderu lub prezentacji multimedialnej – instrukcja wykonania 10 doświadczeń.

Zobacz przygotowane prace:

  1. Kinga Chmielarczyk, Ewa Liro, Natalia Węglarczyk – klasa IIa                 Prezentacja
  2. Weronika Sączek, Agnieszka Sączek, Edyta Długopolska,Patrycja Śmiech – kl.II b   Prezentacja