Eliminacje konkursowe Młodzież w Lasach Europy

W dniu 26 marca 2015 roku w naszym Gimnazjum odbył się krajowy etap V edycji Międzynarodowego konkursu YPEF ,,Młodzież w Lasach Europy- Young People in European Forests” skierowany do młodzieży gimnazjum i szkół średnich. Tegoroczna edycja konkursu YPEF jest organizowana w ramach obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015. Honorowy patronat nad tą edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

Głównym celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy.

Już kolejny raz decyzją Krajowej Komisji YPEF nasze gimnazjum otrzymało status szkoły YPEF, co oznaczało, że odpowiadamy za organizację i przeprowadzenie tego konkursu.

W tym roku w szranki konkursowe stanęli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, ZSO w Zakopanem, Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju oraz Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej – w sumie rywalizowało ze sobą 7 grup.

Młodzież pod opieką nauczycieli koordynatorów przygotowywała się w oparciu o materiały edukacyjne znajdujące się na stronie www.ypef.eu, które obejmowały wymagany w konkursie zakres wiedzy o lasach i leśnictwie Europy. Konkurs rozpoczął się o godzinie 11:00 i trwał 90 minut, przebiegał bez zakłóceń.  Uczestnicy konkursu w grupach trzyosobowych odpowiadali w języku angielskim na 50 pytań jednokrotnego wyboru z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Młodzież oprócz znajomości powyższych zagadnień musiała wykazać się również bardzo dobrą znajomością języka angielskiego co było ogromnym wyzwaniem w szczególności dla uczniów klas I gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca: Anna Budzowska – Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

Członkowie:

Krzysztof Przybyła – leśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ

Bernarda Szewczyk – Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

Marek Słowik  – ZSO Zakopane

Sprawozdanie wraz ze sprawdzonymi kartami odpowiedzi zostały przesłane do Warszawy- Krajowej Komisji YPEF , która dokona weryfikacji i ogłosi wyniki.

30 zespołów z całej Polski o najwyższej liczbie uzyskanych punktów weźmie udział w Finale Krajowym w Warszawie w dniu w dniu 21maja 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Życzymy sukcesu i spotkania się  na kolejnym etapie w Warszawie.

Składamy podziękowania Nadleśnictwu Nowy Targ za bardzo dobrą współpracę z naszym Gimnazjum  w dziedzinie edukacji ekologicznej o raz za finansowanie obiadu i poczęstunku dla uczestników konkursu YPEF.

 

Bernarda Szewczyk

Anna Budzowska

Dorota Knap