„Pole Nadziei”

Dnia 15. 09. 2014 r. SK PCK włączyło się po raz kolejny do udziału w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej. Obok gimnazjum 3 lata temu powstało „Pole Nadziei” – w tym roku posadziliśmy ok. 200 cebulek żonkili.


We współczesnym świecie wiele lęku i cierpienia niosą wojny, katastrofy i wypadki. Przerażające wojny toczą się zarówno gdzieś daleko jak i tuż za naszą granicą. A przecież wielkie wojny i prześladowania zaczynają się od pogardy wobec osób słabszych i cierpiących.
Dlatego nasze Pole Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju.
Na co dzień obserwujemy, że jest wiele osób życzliwych, otwartych na potrzeby słabszych. Tę wrażliwość kształtują rodzina, przedszkole i szkoła. Także i my, członkowie SK PCK, w ruchu hospicyjnym staramy się pielęgnować i rozwijać wartości, które umożliwiają niesienie skutecznej pomocy ludziom zmagającym się nie tylko z chorobą nowotworową. Angażując się w wolontariat, bezinteresownie ofiarowujemy swój czas innym.
Przesłaniem kampanii „Pola nadziei” jest solidarność z osobami cierpiącymi!

106175