Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?

Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowań, rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Poprzez realizacje tego projektu uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach chemii i biologii. Wiedza ta jest zgodna z podstawą programową:

  1. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi
  2. Uczeń planuje , przeprowadza i dokonuje obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze (biologia, chemia); określa warunki doświadczenia, formułuje wnioski, przeprowadza obserwacje mikroskopowe
  3. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy, którym przedstawiony będzie projekt i przydzielone zadania. Wspólnie opracują zasady współpracy i terminy spotkań. Grupy badawcze przy pomocy nauczycieli opracują oraz wykonają zestawy doświadczeń i obserwacji. Schematy wszystkich obserwacji i doświadczeń wraz ze zdjęciami /filmami zostaną umieszczone na stronie internetowej gimnazjum http://www.gim1.rabawyzna.pl Dodatkowym efektem ich pracy ma być opracowana w formie folderu lub prezentacji multimedialnej instrukcja wykonania tych doświadczeń oraz nagranie filmu instruktażowego jednego wybranego przez siebie doświadczenia. Przygotowane doświadczenia młodzi badacze przedstawią podczas finalizacji projektów edukacyjnych, oraz na finalizacji Międzyszkolnego Konkursu BIOLCHEM. Część doświadczeń zostanie przygotowana w formie ekspozycji interaktywnej czyli takiej w której uczeń, korzystając z instrukcji, ma możliwość samodzielnie wykonać doświadczenie czy prostą obserwację. W ten sposób poprzez zabawę i samodzielne działanie może poznać prezentowane zjawisko i odkrywa tajniki funkcjonowania otaczającego go świata. Podczas pracy z komputerem uczniowie opracują zestawy zadań interaktywnych dotyczących wiadomości z zakresu „ABC bezpiecznego eksperymentowania”.