Aktualnie przeglądane

Październik 2014

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

LP. Tytuł projektu Przedmiot Nauczyciel
1 W jaki sposób wybitne jednostki wpływają na bieg historii? historia nauczyciele historii
2 W cieniu męża…o życiu
i działalności królewskich żon.
historia nauczyciele historii
3 Jak sprawdzić znajomość szkolnej lektury – opracowanie gry dydaktycznej. język polski

nauczyciele języka polskiego

4 Jak sprawdzić czy energia krąży? fizyka W.Wiatrak
5 Dlaczego warto wybrać się do Paryża czy Londynu?

język angielski,
język francuski

E.Dziechciowska, B.Matias,
A. Stelmaszczyk

6 Czy wiesz czym oddychasz? biologia, chemia

B.Szewczyk
D.Knap

7 Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie? biologia, chemia

B.Szewczyk
D.Knap

8. Równania  w życiu codziennym. matematyka A. Zając
9. Procenty na co dzień. matematyka W.Lewandowski

Creative Baltie 2014

baltieMiędzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.Do programowania użyto programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C.

Uczeń klasy I  – Marek Kurańda  zajął 5 miejsce w Polsce w  kategorii C: uczniowie kl. 1-3 gimnazjum.

Gratulujemy!

 

Dlaczego poznanie otaczającego nas świata poprzez eksperyment to takie łatwe zadanie?

Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowań, rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Poprzez realizacje tego projektu uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach chemii i biologii. Wiedza ta jest zgodna z podstawą programową:

  1. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi
  2. Uczeń planuje , przeprowadza i dokonuje obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze (biologia, chemia); określa warunki doświadczenia, formułuje wnioski, przeprowadza obserwacje mikroskopowe
  3. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz więcej

Zaproszenie na ślubowanie klas I

ZAPROSZENIE_SLUBOWANIE_2014

Zapraszamy Państwa na uroczyste Ślubowanie klas I w dniu Święta Patrona  Gimnazjum nr 1
 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej,
które odbędzie się  22 października 2014r

 

Harmonogram uroczystości:

9.00     Msza Święta w Kościele Parafialnym Św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej

10.00   Sala Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej :

  • Ślubowanie klas I
  • Część artystyczna – przedstawienie pt. „Operacja radość”

Dyrektor Gimnazjum

Wychowawcy klas I

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

16-17 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

Głód – słyszymy. Afrykańskie dzieci – myślimy. Tak naprawdę problem jest obok nas. Obecny jest również w polskich domach. W Polsce ponad 700 000 dzieci nie jada codziennie ciepłego posiłku. Prawie 6 milionów osób, w tym 2 miliony dzieci na co dzień żyje w niedostatku. Nie mają pieniędzy na zakup jedzenia, zapewnienie bytu, higieny i edukacji. Obecnie co 4 dziecko poniżej 15 roku życia jest niedożywione, a co 8 żyje w ubóstwie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta.
Zobacz więcej