Krakowska Akcja Katolicka w Gimnazjum.

W sobotę 20 września 2014 r. odbył się zjazd Diecezjalny Akcji Katolickiej. Jednym z punktów było zwiedzanie naszego Gimnazjum poprzedzone wspólną modlitwą przy pomniku pontyfikatu Jana Pawła II.

Członkowie Akcji Katolickiej to najczęściej nauczyciele emeryci, pracownicy administracji, lekarze i nauczyciele akademiccy. Zwiedzających było ok. 200 osób. Uczestnicy Zjazdu byli pod wrażeniem naszego Gimnazjum, jego możliwości i wyposażenia. Zapoznali się z historią Szkoły oraz wynikami i osiągnięciami uczniów i absolwentów. Jako byli nauczyciele stwierdzili, że to naprawdę Szkoła na miarę XXI wieku i wyrazili życzenie, aby uczniowie doceniając taką bazę dydaktyczną równie piękne oceny otrzymywali. Na koniec Prezes Krakowskiej Akcji Katolickiej dokonał wpisu do kroniki gimnazjalnej.