Aktualnie przeglądane

Wrzesień 2014

Szkoła dla rodziców

Drodzy rodzice!
logo_poradni_rabka_zdrójPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju zaprasza rodziców do udziału w zajęciach w ramach „Szkoły dla rodziców”. Zajęcia skierowane są do wszystkich rodziców, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności wychowawczych niezależnie od wieku swoich dzieci.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w małej grupie na terenie Poradni i prowadzone są przez dwóch doświadczonych psychologów Poradni, którzy posiadają także osobiste doświadczenia rodzicielskie. Obejmują 10 dwugodzinnych spotkań, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.  Celem  prowadzonych zajęć jest m.in. nauka radzenia sobie z dziećmi w trudnych wychowawczo sytuacjach i wymiana doświadczeń wychowawczych z innymi rodzicami.
Poradnia prowadzi dwie edycje tego typu zajęć.Edycja jesienna zajęć trwa w okresie od października do grudnia, natomiat edycja wiosenna od marca do maja/czerwca.
Zainteresowanych zajęciami rodziców Poradnia prosi o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub mailowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2, tel. 18 26-776-04, mail: ppprabka@nowotarski.pl

Gorąco polecam.

Pedagog szkolny

Konsultacje dla rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdrój.

Drodzy rodzice.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdrój istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad i logo_poradni_rabka_zdrójkonsultacji pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i tyflopedagoga po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zainteresowanych rodziców odsyłam na stronę internetową Poradni gdzie znajduje się terminarz konsultacji w/w specjalistów: www.ppprabka.nowotarski.pl oraz podaję adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 2 (willa Primavera),
34-700 Rabka-Zdrój,
tel. 18 26-776-04

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych

System oceniania z zajęć artystycznych zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Wymagania edukacyjne – Edukacja dla bezpieczeństwa

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – Edb_wym_edu

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej