PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

System oceniania z matematyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania-edukacyjne-klasa-1-gimnazjum

Wymaagania-edukacyjne-klasa2-gimnazjum

Wymagania-edukacyjne-klasa-3-gimnazjum

Opracował zespół nauczycieli matematyki w Gimnazjum nr1 w Rabie Wyżnej                                                                                                                  mgr Katarzyna Kluszczyńska

mgr inż. Wiesław Lewandowski

mgr Ana Zając

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych.

System oceniania z zajęć artystycznych zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

przedmiotowy-system-oceniania-z-zajec-artystycznych

wymagania-edukacyjne-z-zajec-artystycznych

Przedmiotowy system oceniania z plastyki.

System oceniania z plastyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

przedmiotowy-system-oceniania-z-plastyki

wymagania-edukacyjne-z-plastyki-kl-i

 

Przedmiotowy system oceniania z biologii

System oceniania z biologii zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

system-oceniania